Straipsniai

Bėgantys vergų veiksmai

Bėgantys vergų veiksmai


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Bėgimo vergų aktai buvo federalinių įstatymų pora, leidžianti sugauti ir grąžinti pabėgusių pavergtų žmonių JAV teritoriją. 1793 m. Kongresas priėmė pirmąjį bėglių vergų įstatymą, kuriuo vietos valdžia buvo įgaliota paimti pabėgėlius ir grąžinti juos savininkams, o visiems, padėjusiems jų skrydžiui, buvo skirtos nuobaudos. Dėl plataus pasipriešinimo 1793 m. Įstatymui buvo priimtas 1850 m. Bėglių vergų įstatymas, kuris papildė daugiau nuostatų dėl pabėgėlių ir skyrė dar griežtesnes bausmes už kišimąsi į jų gaudymą. Bėgimo vergų aktai buvo vieni prieštaringiausiai vertinamų XIX amžiaus pradžios įstatymų.

Kokie buvo bėgantys vergai?

Įstatymai dėl vergų pabėgėlių egzistavo Amerikoje dar 1643 m. Ir Naujosios Anglijos konfederacijoje, o vėliau vergų įstatymai buvo priimti keliose iš 13 originalių kolonijų.

Be kitų dalykų, Niujorkas priėmė 1705 m. Priemonę, skirtą užkirsti kelią pabėgėliams pabėgti į Kanadą, o Virdžinija ir Merilandas parengė įstatymus, siūlančius atlygį už pabėgusių pavergtų žmonių gaudymą ir grąžinimą.

Iki 1787 m. Konstitucinės konvencijos daugelis Šiaurės valstijų, įskaitant Vermontą, Naująjį Hampšyrą, Rodo salą, Masačusetso ir Konektikutą, panaikino vergiją.

Susirūpinę, kad šios naujos laisvos valstybės taps saugiais pabėgėlių prieglaudomis, Pietų politikai matė, kad Konstitucijoje yra „bėglio vergo sąlyga“. Šioje nuostatoje (4 straipsnio 2 skirsnio 3 punktas) buvo nurodyta, kad „niekas, kuris yra laikomas tarnyboje ar darbe“, nebus išlaisvintas iš nelaisvės, jei pabėgs į laisvą valstybę.

1793 m. Bėgantis vergas

Nepaisant to, kad į JAV konstituciją buvo įtraukta klajoklio vergų sąlyga, nusiteikimas prieš vergiją šiaurėje išliko aukštas visą 1780-ųjų pabaigą ir 1790-ųjų pradžią, ir daugelis kreipėsi į Kongresą, kad ši praktika būtų visiškai panaikinta.

Pasilenkęs prie tolesnio Pietų įstatymų leidėjų spaudimo, kurie teigė, kad diskusijos apie vergus verčia pleištą tarp naujai sukurtų valstybių, Kongresas priėmė 1793 m.

Šis įsakymas daugeliu atžvilgių buvo panašus į bėglių vergų sąlygą, tačiau jame buvo išsamiau aprašyta, kaip įstatymas turi būti įgyvendintas. Svarbiausia, kad buvo nustatyta, kad pavergtų žmonių savininkai ir jų „agentai“ turi teisę ieškoti pabėgėlių laisvų valstybių ribose.

Jei jie užfiksavo įtariamą pabėgėlį, šie medžiotojai turėjo juos pateikti teisėjui ir pateikti įrodymus, įrodančius, kad asmuo yra jų nuosavybė. Jei teismo pareigūnai būtų patenkinti savo įrodymais, kurie dažnai būdavo pasirašyti pažyma, savininkui būtų leista perimti pavergto asmens globą ir grįžti į savo gimtąją valstybę. Įstatymas taip pat skyrė 500 USD baudą visiems asmenims, padėjusiems priglausti ar nuslėpti pabėgėlius.

1793 m. Bėglių vergų aktas iškart sulaukė kritikos. Šiauriečiai šmėstelėjo mintimi paversti savo valstybes premijų medžiotojų persekiojimo vieta, ir daugelis teigė, kad įstatymas prilygsta legalizuotam pagrobimui. Kai kurie panaikintojai organizavo slaptas pasipriešinimo grupes ir sukūrė sudėtingus saugių namų tinklus, kad padėtų pavergtiems žmonėms pabėgti į šiaurę.

Atsisakę dalyvauti bendrystėje vergovės institucijoje, dauguma Šiaurės valstybių tyčia nepaisė įstatymų vykdymo. Keletas netgi priėmė vadinamuosius „asmeninius laisvės įstatymus“, kurie suteikė kaltinamiesiems pabėgėliams teisę į prisiekusiųjų teismą ir taip pat apsaugojo laisvus juodaodžius, kurių daugelį pagrobė atlygio medžiotojai ir pardavė į vergiją.

Prigg prieš Pensilvaniją

Asmens laisvės įstatymų teisėtumas galiausiai buvo užginčytas 1842 m. Aukščiausiojo Teismo byloje Prigg prieš Pensilvaniją. Byla buvo susijusi su Edvardu Priggu, Merilando žmogumi, kuris buvo nuteistas už pagrobimą po to, kai Pensilvanijoje užėmė įtariamą vergą.

Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą Priggo naudai ir sukūrė precedentą, kad federalinis įstatymas pakeičia bet kokias valstybės priemones, kuriomis bandoma kištis į bėglių vergų įstatymą.

Nepaisant tokių sprendimų Prigg prieš Pensilvaniją1793 m. bėglių vergų įstatymas iš esmės liko neįvykdytas. Iki 1800-ųjų vidurio tūkstančiai pavergtų žmonių pasipylė į laisvas valstybes per tokius tinklus kaip Požeminis geležinkelis.

1850 m. Bėgantis vergas

Padidėjęs Pietų politikų spaudimas, 1850 m. Kongresas priėmė patikslintą vergų įstatymą.

Dalis garsaus Henry Clay 1850 m. Kompromiso - sąskaitų grupė, padėjusi nutylėti ankstyvus raginimus atsiskirti nuo pietų - šis naujas įstatymas privertė piliečius padėti sugauti pabėgėlius. Ji taip pat atėmė pavergtiems žmonėms teisę į prisiekusiųjų teismą ir padidino bausmę už kišimąsi į perdavimo procesą iki 1 000 USD ir šešių mėnesių kalėjimo.

Siekiant užtikrinti statuto vykdymą, 1850 m. Įstatymas taip pat pavertė atskirų bylų kontrolę federaliniams komisarams. Šiems agentams buvo mokama daugiau už tai, kad jie grąžino įtariamą pabėgėlį, o ne už tai, kad juos išlaisvino, todėl daugelis teigė, kad įstatymas buvo šališkas pietų baudžiauninkų naudai.

1850 m. Bėglių vergų įstatymas sulaukė dar aistringesnės kritikos ir pasipriešinimo nei ankstesnė priemonė. Tokios valstybės kaip Vermontas ir Viskonsinas priėmė naujas priemones, skirtas apeiti ir net panaikinti įstatymą, o panaikinimo šalininkai padvigubino savo pastangas padėti pabėgėliams.

Požeminis geležinkelis savo piką pasiekė 1850 -aisiais, daugelis pavergtų žmonių pabėgo į Kanadą, kad išvengtų JAV jurisdikcijos.

Pasipriešinimas taip pat retkarčiais virto riaušėmis ir sukilimais. 1851 m. Kovos prieš vergovę aktyvistai skubėjo Bostono teismo rūmuose ir priverstinai paleido pabėgėlį, vardu Shadrachas Minkinsas, iš federalinės globos. Vėliau panašūs gelbėjimo darbai buvo atlikti Niujorke, Pensilvanijoje ir Viskonsine.

Bėgimo vergų aktų panaikinimas

Plačiai pasipriešinus 1850 m. Bėglio vergų įstatymui, kai kuriose Šiaurės valstijose įstatymas tapo praktiškai neįgyvendinamas, o iki 1860 m. Tik apie 330 pavergtų žmonių buvo sėkmingai grąžinti savo pietų valdovams.

Respublikonų ir laisvo dirvožemio kongresmenai reguliariai teikė įstatymo projektus ir nutarimus, susijusius su bėglių vergų įstatymo panaikinimu, tačiau įstatymas galiojo iki pat pilietinio karo pradžios. Tik 1864 m. Birželio 28 d. Abu bėglių vergų įstatymai buvo panaikinti Kongreso aktu.


1850 m. Bėgantis vergas

The Bėglys vergų aktas arba Bėgantis vergų įstatymas buvo priimtas Jungtinių Valstijų kongreso 1850 m. rugsėjo 18 d. [1], kaip 1850 m. kompromiso tarp pietinių interesų vergijoje ir Šiaurės laisvojo vandens tiekėjų dalis.

Šis įstatymas buvo vienas prieštaringiausių 1850 m. Kompromiso elementų ir sustiprino šiaurietiškas baimes dėl vergų galios sąmokslo. Reikalavo, kad visi pabėgę vergai, sugauti, būtų grąžinti vergui, o laisvų valstybių pareigūnai ir piliečiai turėjo bendradarbiauti. Abolicionistai jį pavadino „Bloodhound Bill“, pavadindami šunis, kurie buvo naudojami siekiant išbėgti iš vergovės. [2]

Įstatymas prisidėjo prie didėjančios šalies poliarizacijos vergijos klausimu ir yra laikoma viena iš pilietinio karo priežasčių. Tai neabejotinai nekenčiamas ir atvirai pažeidžiamas federalinis įstatymas tautos istorijoje.


Bėgantys vergų veiksmai - ISTORIJA

Grįžti į Afrikos Amerikos istoriją Vakarų Niujorke

1793 ir 1850 m. Bėgantys vergai

1793 ir 1850 metų federaliniai įstatymai numato pabėgusių juodųjų vergų grįžimą tarp valstijų. Panašūs įstatymai, galiojantys tiek šiaurėje, tiek pietuose kolonijinėmis dienomis, buvo taikomi ir baltųjų tarnautojams bei vietinių amerikiečių vergams. Daugelis Šiaurės valstijų taip pat priėmė asmens laisvės įstatymus, leidžiančius bėgliams prisiekusiųjų teismą nagrinėti, o kitos priėmė įstatymus, draudžiančius valstybės pareigūnams padėti sugauti tariamus bėgančius vergus arba įkalinti juos valstybės kalėjimuose. Kaip nuolaida pietų šalims, antrasis ir griežtesnis bėgančio vergo įstatymas buvo priimtas kaip 1850 m. Kompromiso dalis.

1793 m. Bėgantis vergas

4 straipsnis. Siekiant geresnės taikos ir draugystės, kurią susitariančiosios šalys dabar taiko, nesilaikant bet kurios šalies piliečių pažeidimų, nepažeidžiant kitos šalies, nė viena šalis neskiria bausmių kitos šalies piliečiams, neužtikrindami nusikaltėlio ar nusikaltėlių, įkalindami ar bet kokiomis kitomis kompetentingomis priemonėmis, kol abiejų šalių teisėjai ar prisiekusieji galės kuo arčiau teisingo ir nešališko teismo. Susitariančiųjų Šalių įstatymai, papročiai ir naudojimo būdai bei natūralus teisingumas: tokių bandymų būdą, kurį toliau nustatys Jungtinių Valstijų išminčiai suvažiavime, padedami tokių Delavero tautos deputatų, kaip gali būti paskirtas kartu su jais derinti šį klausimą pagal abipusį skonį. Be to, abi šalys susitarė, kad nei vienas, nei kitas nesilinksmins ir neparodys kito priešo, ir neapsaugos savo nusikalstamų veikų bėglių, tarnų ar vergų, bet tą patį sulaikyti ir apsaugoti. ir pristatyti valstybei ar valstybėms, kuriai tokie priešai, nusikaltėliai, tarnai ar vergai atitinkamai žemiau.

1793 m. Įstatymas buvo laisvai vykdomas, sukeldamas didelį pietų susierzinimą, ir besivystant panaikinimo šalininkams, požeminiame geležinkeliu susiformavo organizuotos pastangos apeiti įstatymą.

Sprendime Prigg prieš Pensilvaniją (1842 m.) Jungtinių Valstijų Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad „asmens laisvės įstatymai“ yra prieštaraujantys konstitucijai: jie trukdo bėglių vergų įstatymui. Teismas nusprendė, kad nors valstybės nebuvo priverstos vykdyti 1793 metų federalinio įstatymo, jos negalėjo jo panaikinti kitais teisės aktais.

1850 m. Bėgantis vergas

1850 m. Kongresas priėmė bėglių vergų įstatymą. Jai labai pritarė ir ją pasirašė JAV prezidentas Millardas Filmore'as, kilęs iš Buffalo. Prieš šią priemonę balsavo tik John P. Hale, Charles Sumner, Salmon Chase ir Benjamin Wade. Vergų medžiotojams buvo leista užfiksuoti pabėgėlį bet kurioje teritorijoje ar valstijoje, ir jie turėjo tik žodžiu patvirtinti valstijos ar federalinio teisėjo, kad asmuo yra pabėgęs. Senatoriaus Henry Clay nurodymu buvo įteisinta, kad bet kuris Jungtinių Valstijų maršalka, nesulaikęs tariamojo ir atsisakęs grąžinti bėgantį vergą, sumokės didelę 1000 USD baudą. Įstatymas nurodė, kad ateityje bet kuris federalinis maršalo vergas gali būti nubaustas 1000 USD bauda. Žmonės, įtariami esą pabėgę vergai, galėjo būti areštuoti be orderio ir perduoti ieškovui tik dėl jo prisiekusio nuosavybės liudijimo. Įtariamas juodasis vergas negalėjo prašyti prisiekusiųjų teismo ir liudyti savo vardu.

Bet kuriam asmeniui, padėjusiam bėgančiam vergui, teikiant pastogę, maistą ar bet kokią kitą pagalbą, tais laikais gresia laisvės atėmimas šešiems mėnesiams ir 500 USD bauda. Tie pareigūnai, gaudantys bėgantį vergą, turėjo teisę gauti mokestį, ir tai paskatino kai kuriuos pareigūnus pagrobti laisvus negrus ir parduoti juos vergų savininkams. Kovai su įstatymu vadovavo Frederickas Douglassas, Wendellas Phillipsas, Williamas Lloydas Garrisonas ir Johnas Greenleafas Whittier. Jei buvo pastebėtas pabėgęs vergas, jis ar ji turėtų būti sulaikyti ir perduoti valdžios institucijoms, kad jie būtų deportuoti atgal „teisingam“ savininkui į pietus. Buvo manoma, kad bėglių vergų įstatymas sumažins vergų paskatą bandyti pabėgti. To priežastis buvo vergų supratimas, kad net jei jiems pavyktų pabėgti iš savo plantacijos, juos vis tiek galėtų sugauti ir grąžinti bet kuris JAV pilietis. Net nuosaikūs kovos su vergovėmis lyderiai, tokie kaip Arthuras Tappanas, pareiškė, kad dabar nori nepaisyti įstatymų ir dėl to padėjo finansuoti požeminį geležinkelį.

Įstatymas buvo priešinamas daugelyje Šiaurės valstijų, kai kurios sureagavo priimdamos teisės aktus, skirtus apsaugoti laisvus juodaodžius amerikiečius ir bėgančius vergus. „Asmens laisvės įstatymai“ vergų gaudytoją įpareigojo pateikti patvirtinamąjį įrodymą, kad jo belaisvis buvo pabėgėlis ir dažnai suteikė kaltinamajam teisę į prisiekusiųjų teismą ir apeliacinį skundą. Kai kurių valstijų įstatymai leido lengviau išduoti pabėgėlį, jei buvo patvirtintas jo ar jos vergo statusas.

Nuo 4/96, lankytojai į Afrikos Amerikos istoriją Vakarų Niujorke.


Vienas iš blogiausių Amerikos istorijos įstatymų buvo priimtas prieš 165 metus

Man nebuvo 30 metų nuo to laiko, kai Thomasas Jeffersonas palygino sprogstamą vergovės išplėtimo klausimą į & ldquoa ugnies skambutį naktį, o rsquo & rdquo vieną dieną turėjo nuskambėti Sąjungai, ir šiai liūdnai pranašystei išsipildė 1850 m. .

Atrodė, kad Šiaurės abolicionistai atrado savo balsą 1830 -aisiais, ir nors jis ir liko mažumos balsas, jis tapo pakankamai garsus ir trikdantis, kad sukeltų tikrą nerimą vergovinėse valstybėse, tuo pačiu darydamas tolesnes politines nuolaidas vergovėms, kurios laisvose valstybėse tapo vis problemiškesnės. Sulaužyti panaikinimo pasmerkimo, pakankamai šiaurės demokratų 1847 m. Paliko savo pietų kolegas, kad leistų rūmams praeiti „Wilmot Proviso“, kuriuo siekta, kad vergovė nepatektų į bet kokią Meksikos karo metu įgytą teritoriją. Vergo valstybės ir laisvosios valstybės pusiausvyra Senate tą priemonę pasmerkė tuo metu, tačiau gyventojų tendencijos keitėsi. Vergų valstijos užėmė tik 39% vietų apatinėje kameroje, kai 1850 m. Rugsėjo 9 d. Kaliforniją priėmus į laisvą valstybę, svarstyklės pakreiptos ir Senate.

Didėjant pietų grėsmei atsiriboti, priemonės, apimančios 1850 m. & LdquoKompromisą ir rdquo, įsipareigojo įvairiais būdais suminkštinti baudžiauninkus, tačiau nė viena iš jų neturėjo tikslesnio priešingo poveikio laisvose valstybėse nei uždegantis bėgančių vergų įstatymas, kurį Kongresas patvirtino lygiai prieš 165 metus. 1850 m. Rugsėjo 18 d.

Be abejo, tai buvo vienas iš kritiškiausių teisės aktų JAV istorijoje, jis pasirodė nepaprastai žiaurus net ir už vergovę skatinančią priemonę. Tai privertė federalinę vyriausybę šiurkščiai peržengti savo ribas ginant vergiją tuo metu, kai prieš vergiją nukreiptos nuotaikos akivaizdžiai didėjo, sukeldamos pasipiktinimą ir nepaklusnumą šiaurėje, ir, savo ruožtu, dar labiau gilindamos pietiečių įtarimus, kad jų teisės negali būti pažeistos. ilgiau apsaugoti Sąjungoje.

Savo ruožtu naujasis įstatymas tiesiog siekė įgyvendinti JAV Konstituciją, ypač IV straipsnio 2 skirsnio 3 punktą, kuriame buvo paskelbta, kad vergai netapo laisvi tiesiog pabėgę į laisvą valstybę, ir taip buvo numatyta jų grąžinimas teisėtiems šeimininkams . Tačiau 1850 m. Priemonės rengėjai, nepaisydami ankstesnių pastangų, siekdami šio įgaliojimo atlikti tik žodžiu, atėmė iš šiaurinių teismų įgaliojimus bylose, kuriose baudžiauninkai siekė grąžinti savo žinomus pabėgėlius, o tai patikėjo tik federaliniams komisarams. buvo akivaizdžiai raginamas rasti baudžiauninko naudai 10 USD kompensaciją už kiekvieną į pietus sulaikytą juodaodį (palyginti su tik 5 USD, kai ieškinys buvo atmestas). Išskyrus pačių tariamai bėgančių asmenų parodymus, šis veiksmas taip pat privertė kitaip nesuinteresuotus privačius piliečius, kuriems gresia bauda arba įkalinimas, padėti sugauti ir grąžinti įtariamuosius.

Kasmet dokumentuojant atvejus, kai bėgimo atvejų skaičius siekė 1000 ar mažiau iš visų vergų populiacijos, kuri 1850 m. Sudarė 3,2 mln., Kai kurie manė, kad baudžiauninkai, kurie reikalavo stipresnio, labiau įgyvendinamo bėgančio vergo įstatymo, buvo arba paranojiški, arba tiesiog per daug sureagavo. dar keletas apčiuopiamų rūpesčių. Prasidėjo pabėgimai, kai vis dinamiškesnis panaikinimo kontingentas ragino vergus skristi, o be to, įtikinamiausi ir patikimiausi kaltinimai vergovė buvo pareikšti ne iš principo veikiančių šiauriečių baltųjų, bet iš bėgusiųjų, tokių kaip Frederickas Douglassas ir Henry Highlandas Garnetas. patys patyrė jos žiaurumus.

Ne tik atsitiktinumas, kad ir Douglassas, ir Garnetas pabėgo iš Merilando. Istorikai Josephas R. Hummelis ir Barry R. Weingastas parodė, kad nuolatinio pabėgimo tikimybė buvo daug didesnė pasienio vergų valstijose, kad 1850 m. Delavero valstija, Merilandas ir Misūris sudarė mažiau nei 6% visų vergų. bet 36 proc. Kadangi didžiausią skrydžio riziką taip pat buvo brangiausia pakeisti, darbingi vergai vyrai tapo pastebimai mažiau patrauklia investicija pasienio valstybėse. Kadangi dramatiškai didesnės kainos giliuose pietuose vis daugiau vergų turėtojų tokiose valstijose kaip Delaveras ir Merilandas viliojo parduoti savo žmogiškąjį turtą, nebuvo jokios priežasties tikėtis, kad jų būsimi atstovai Vašingtone išlaikys savo prisirišimą prie šios institucijos.

Vis dėlto, jei tikimasi, kad 1850 m. Bėglių vergų įstatymas bet kokiu konkrečiu būdu sustiprins vergiją, yra mažai įrodymų, kad tai iš tikrųjų padėjo. Tiesą sakant, nors pats bėglių vergų įstatymas buvo žemiausias Amerikos įstatymų leidybos istorijos taškas, jo nepaprastumas galiausiai padėjo nuversti barbarišką instituciją, kurią ji buvo sukurta ginti.

Išbėgusių asmenų skaičius per dešimtmetį sumažėjo beveik 200, o į vergiją sugrįžę 330 asmenų vos atitiko pabėgimų iš pasienio valstybių skaičių tik 1860 m. Šie skaičiai atrodo dvigubai anemiški, jei neatsižvelgiama į didžiulį atgarsį prieš aktą šiaurėje laisvose valstybėse, kur jis akivaizdžiai pagreitino, o ne trukdė panaikinimo judėjimui, be kita ko, padėdamas nustatyti labiausiai priimtiną Harriet Beecher Stowe & rsquos sceną Dėdė Tom & rsquos Cabin ir sustiprinti paramą požeminiam geležinkeliui. Net šiaurės baltieji, kurie anksčiau buvo mažai linkę turėti afroamerikiečių, dabar reikalavo griežtesnės valstybės apsaugos asmeninei laisvei. Bostone, Oberline ir kitur jie net pakilo tiesioginiu fiziniu prieštaravimu, priešindamiesi federaliniams įsibrovėliams, įgaliotiems nepaisyti vietos teisingumo sistemos ir panaikinti jų pilietines teises. Atrodė, kad dažnai kviesta ir vergaujanti jėgos sąmokslas & rdquo ketina primesti savo grėsmingą ekspansionistą ne tik atokiose teritorinėse užkardose, bet ir pačiose, tariamai ir nekontroliuojamose, bendruomenėse, prižiūrint savo vyriausybei. Kaip istorikas Ericas Foneris pavadino galingiausiu JAV federalinės valdžios vykdymu ir prieš pilietinį karą, bėglių vergų įstatymas ne tik sustiprino baimes ir susirūpinimą abiejose pusėse, dėl kurių Sąjunga 1850 m. netrukus būtų akivaizdu, tai dar labiau pakenkė tų, kurie to reikalavo, politinei gerovei.

1850 m. Pietų demokratai, kaip ir jų kolegos, praėjus šimtmečiui, lėtai suvokė nuolat kylančio pasipiktinimo dėl rasinio teisingumo sprogstamąjį potencialą, labai neįvertino labai tikros grėsmės ir ne tik jų interesams, bet galiausiai pačiai Sąjungai. Kaip aiškiai nurodė bėglių vergų įstatymas, esminių šiaurinių prioritetų pasikeitimas ir kartu naujos visuomenės moralės kilimas būtų nesuderinamas su bet kokiu tolesniu fizinio ir politinio žmonių vergijos išplėtimu.

Istorikai aiškina, kaip praeitis informuoja dabartį

Jamesas C. Cobbas yra gerbiamas Džordžijos universiteto istorijos profesorius Spaldingas ir buvęs Pietų istorinės asociacijos prezidentas.


Bėglys vergas

Mūsų redaktoriai peržiūrės, ką pateikėte, ir nuspręs, ar peržiūrėti straipsnį.

Bėglys vergas, bet kuris asmuo, pabėgęs iš vergijos laikotarpiu iki JAV pilietinio karo, įskaitant JAV. Apskritai jie pabėgo į Kanadą arba į laisvas valstybes šiaurėje, nors Florida (kurį laiką buvo Ispanijos valdoma) taip pat buvo prieglobsčio vieta. (Pamatyti Juodosios seminolės.)

Nuo pat vergovės pradžios Amerikoje pavergti žmonės troško pabėgti nuo savininkų ir bėgti į saugumą. S.J. Celestine Edwards, kuri papasakojo apie bėgantį vergą Walterį Hawkinsą Nuo vergovės iki vyskupijos (1891), ilgesį apibūdino kaip „nenumaldomą laisvės troškimą, kurio nevaržė jokie pavojai ar jėgos, neatbaidė jokie sunkumai“. Sunku įsivaizduoti pavojų ir sunkumus ištrūkti iš vergovės. Dauguma vergų buvo neraštingi, neturėjo pinigų ir nedaug turto, jei jų buvo. Dėl odos spalvos jie tapo lengvu taikiniu dienos šviesoje tiems, kurie juos sumedžioja - dažnai pasitelkdami kraujo šunis - ir grąžina juos savininkams.

Daugelis pabėgusių turėjo nueiti ilgus atstumus pėsčiomis, kol sugebėjo pasiekti saugumą laisvoje valstybėje ar Kanadoje. Todėl nenuostabu, kad didžioji dalis vergų, pabėgusių iš nelaisvės, buvo sugauti. Dauguma tų, kurie buvo grąžinti savininkams, buvo griežtai nubausti, stengiantis atgrasyti kitus nuo bandymo išvykti. Nepaisant pavojų, daugeliui pabėgėlių pavyko rasti kelią į šiaurę, į valstybes, kurios uždraudė vergovę.

Dėl neįtikėtino fizinio iššūkio kelionėje į laisvę dauguma pabėgusių vergų buvo jauni vyrai. Viename tyrime, kuriame buvo nagrinėjami skelbimai laikraščiuose 1800 -ųjų pradžioje, raginantys grąžinti bėgančius vergus, pažymėta, kad 76 procentai visų bėgančių vergų buvo jaunesni nei 35 metų ir 89 procentai buvo vyrai.

Pabėgimas kurį laiką tapo lengvesnis įkūrus požeminį geležinkelį - asmenų ir saugių namų tinklą, kuris vystėsi daugelį metų ir padėjo bėgantiems vergams keliauti į šiaurę. Tinklą valdė „konduktoriai“ arba gidai, tokie kaip gerai žinoma pabėgusi vergė Harriet Tubman, kurie rizikavo savo gyvybe, daug kartų grįžę į pietus, kad padėtų kitiems pabėgti. Manoma, kad „geležinkelis“ padėjo net 70 000 asmenų (nors skaičiavimai svyruoja nuo 40 000 iki 100 000) pabėgti iš vergijos 1800–1865 metais. Net ir padedant, kelionė buvo varginanti. Nedidelės bėgusiųjų grupės keliaudavo naktį, kartais nuo 10 iki 20 mylių (16–32 km) atstumu nuo stoties iki stoties, visada rizikuodamos susigrąžinti.

Kai jie pabėgo, daugelis rado laisvę, apie kurią svajojo. Dažnai jų naujas gyvenimas vadinamosiose laisvose valstybėse nebuvo daug geresnis, nei jie buvo grįžę į plantaciją. Atsiskyrimas ir diskriminacija buvo paplitę daugelyje Šiaurės šalių, ir, turėdami ribotas galimybes dirbti kvalifikuotas profesijas, daugeliui buvo sunku užsidirbti pragyvenimui.

Padėtį šiaurėje dar labiau pablogino 1850 m. Bėglių vergų įstatymas, pagal kurį buvo leista mokėti dideles baudas visiems, trukdžiusiems vergo savininkui susigrąžinti bėgančius vergus ir priversti teisėsaugos pareigūnus padėti. pabėgėlių susigrąžinimas. Rezultatas buvo tas, kad tolima Kanada tapo vienintele tikrai saugia pabėgėlių vergų vieta.

Kai kurie pabėgę rašė pasakojimus apie savo patirtį ir sunkumus, su kuriais jie susidūrė kelionėje į šiaurę. Vienas is tu, Pasakojimas apie Henry Box Brown gyvenimą (1849), pasakoja apie neįtikėtiną autoriaus pabėgimą, supakuotą į dėžę. Kitas, Vergų gyvenimas Virdžinijoje ir Kentukyje arba penkiasdešimt vergovės metų Pietų Amerikos valstijose (1863), pasakoja apie vergą, vardu Francisas Fedricas (kartais rašomas kaip Fredricas ar Frederikas), kuris patyrė itin žiaurų savo šeimininko ranką. Jam pavyko pabėgti, nes jis visada buvo malonus savo šeimininko šunims ir sugebėjo juos apgauti, kad bėgo pro šalį, kai jie turėjo jį sekti.

Frederikas Douglasas, vienas žinomiausių iš visų bėgančių vergų, savo raštuose ypač gerai išreiškė karčią saldžią savybę rasti laisvę. Iš pradžių jį apima džiaugsmas, kad jis atvyko į laisvą būseną. Bet jis beveik iš karto pasakė:

apėmė didžiulio nesaugumo ir vienatvės jausmas. Aš dar turėjau būti grąžintas ir patyręs visus vergijos kankinimus. To pakako, kad sušvelnintų mano entuziazmo užsidegimą. Tačiau vienatvė mane nugalėjo. Ten aš buvau tarp tūkstančių ir vis dėlto nepažįstamas nepažįstamas žmogus be namų ir be draugų, tarp tūkstančių savo brolių - bendro Tėvo vaikų, ir vis dėlto neišdrįsau niekam iš jų atskleisti savo liūdesio būklė.

Išbėgusių vergų patirtis pavaizduota daugelyje amerikiečių literatūros klasikų. Nors Harriet Beecher Stowe Dėdės Tomo kajutė (1852) liudija apie savo XIX a. Šaknis ir ne visada lengva jį nuryti XXI amžiuje, tai teisingas vaizdas apie bėgančių vergų bėdas Elizos Harris asmenyje, kuri pabėga, kai sužino, kad jos jaunuolis sūnus turi būti parduotas toli nuo šeimos kitam vergui. Panašiai veikėjas Džimas Marko Tveno filme „Huckleberry Finn“ nuotykiai (1884) yra pabėgęs vergas, kuris susidraugauja ir saugo Huką. Nors Tveno Jimo atvaizdavimas buvo įvairiai apibūdinamas kaip simpatiškas, rasistinis ir stereotipinis, santykiai, susiklostę tarp vergo ir jauno balto berniuko, rodo visuomenės, patekusios į vergovę, galimybes. Trečiasis, šiuolaikiškesnis, bėglio išgyvenimų aprašymas pateiktas iš afroamerikietės perspektyvos galingame Toni Morrison Pulitzerio premijos laureate. Mylimasis (1987). Remiantis tikrais įvykiais, jis pasakoja apie Sethe, pabėgusį, kuris nužudo savo mažą vaiką, o ne leidžia ją sugauti ir pavergti.


Turinys

1643 m. Naujosios Anglijos konfederacijos straipsniuose buvo išlyga, numatanti priverstinį laisvų juodaodžių pavergimą. Tačiau tai reiškė tik Masačusetso, Plimuto, Konektikuto ir Naujojo Havano kolonijų konfederaciją ir nebuvo susijusi su Jungtinių Valstijų konfederacijos straipsniais, suformuotais po Nepriklausomybės paskelbimo. Tiek afrikiečiai, tiek vietiniai amerikiečiai buvo pavergti Naujojoje Anglijoje nuo XVIII a. [4] Naujosios Anglijos konfederacijos straipsniai 8 skirsnyje numatė priverstinį laisvų žmonių pavergimą:

Taip pat sutarta, kad jei kuris nors tarnas bėga nuo savo šeimininko į bet kurią kitą iš šių jungtinių jurisdikcijų, tai tokiu atveju, gavus vieno jurisdikcijos magistrato, iš kurio minėtas tarnas pabėgo, pažymėjimą arba gavus kitą tinkamą įrodymą, tarnas perduodamas savo šeimininkui arba bet kuriam kitam, kuris siekia ir pateikia tokį pažymėjimą ar įrodymą. [5]

Kol kolonijos išsiplėtė į rytus besistumdančių naujakurių bangomis, kartu su jomis ėjo ir vergovė, paskatinusi priimti tolesnio panašaus pobūdžio teisės aktus. [6] Pagal JAV Konfederacijos 1785 m. Straipsnius prasidėjo rimti bandymai suformuoti vienodą politiką dėl priverstinio laisvų žmonių pavergimo. [7]

Konfederacijos kongrese buvo du bandymai įgyvendinti bėgantį vergų įstatymą, siekiant suteikti vergams savininkams, pavergusiems laisvus žmones, galimybę priversti pavergti laisvus žmones.

1784 m. Potvarkį parengė Thomaso Jeffersono vadovaujamas Kongreso komitetas, o jo nuostatos buvo taikomos visai JAV teritorijai į vakarus nuo pradinių 13 valstijų. Pradinė versija buvo perskaityta Kongresui 1784 m. Kovo 1 d., Joje buvo punktas, kuriame nurodyta: [8]

Kad po krikščioniškosios eros 1800 -ųjų nė vienoje iš minėtų valstybių nebus vergovės ar priverstinės vergijos, išskyrus bausmę už nusikaltimus, dėl kurių šalis turi būti tinkamai nuteista už asmeninę kaltę.

Tai buvo pašalinta iki galutinio potvarkio priėmimo 1784 m. Balandžio 23 d. Tačiau šis klausimas neišnyko, ir 1785 m. Balandžio 6 d. Rufusas Kingas pristatė rezoliuciją iš naujo įgyvendinti vergovės draudimą 1784 m. Potvarkyje, kuriame buvo laisvės ieškotojas. tikintis, kad tai sumažins prieštaravimą rezoliucijos tikslui. Rezoliucijoje buvo frazė: [9]

Visada su sąlyga, kad pabėgus bet kuriam asmeniui į valstybes, aprašytas minėtame 1784 m. Balandžio 23 d. Kongreso nutarime, iš kurių teisėtai reikalaujama darbo ar tarnybos bet kurioje iš trylikos pradinių valstybių gali būti teisėtai susigrąžintas ir grąžintas asmeniui, pretenduojančiam į jo darbą ar paslaugą, kaip minėta, nepaisant šio sprendimo.

Nesėkminga rezoliucija buvo pirmasis bandymas į JAV teisės aktus įtraukti laisvės siekiančio asmens nuostatą.

Nors pirminis 1784 m. Potvarkis buvo taikomas visoms JAV teritorijoms, kurios nepriklausė jokiai esamai valstijai (taigi ir visoms būsimoms valstijoms), 1787 m. Potvarkis buvo taikomas tik Šiaurės vakarų teritorijai.

Kongresas dar kartą bandė išspręsti žmonių, norėjusių vėl pavergti laisvus žmones, susirūpinimą, priimdamas 1787 m. Šiaurės vakarų potvarkį. [10] Atrodė, kad įstatymas uždraudė pavergti, o tai sumažintų pavergusių valstybių balsus Kongrese. , tačiau pietų atstovams rūpėjo ekonominė konkurencija, kurią sukėlė potencialūs pavergtų žmonių turėtojai naujoje teritorijoje, ir poveikis, kurį tai padarytų pagrindinių kultūrų, tokių kaip tabakas, kainoms. Jie teisingai numatė, kad pavergti bus leidžiama į pietus nuo Ohajo upės pagal 1790 m. Pietvakarių potvarkį, todėl nemanė, kad tai yra grėsmė pavergti. [11] Kalbant apie faktinę teisę, ji praktiškai nedraudė pavergimo ir tęsėsi beveik iki pilietinio karo pradžios. [12]

Kingo frazė iš 1785 m. Bandymo buvo įtraukta į 1787 m. Šiaurės vakarų potvarkį, kai jis buvo priimtas 1787 m. Liepos 13 d. [8] 6 straipsnyje yra nuostata ieškantiems laisvės:

Art. 6. Minėtoje teritorijoje negali būti nei vergovės, nei priverstinės vergijos, išskyrus bausmę už nusikaltimus, už kuriuos šalis turi būti tinkamai nuteista: Suteikta, visada, Bet kuris pabėgęs į tą patį asmenį, iš kurio teisėtai reikalaujama darbo ar tarnybos bet kurioje iš pradinių valstybių, toks pabėgėlis gali būti teisėtai susigrąžintas ir perduotas asmeniui, pretenduojančiam į jo darbą ar paslaugą, kaip minėta. [13]

Kai Kongresas sukūrė „Įstatymą, kuriuo gerbia nuo teisingumo bėgančius asmenis ir asmenis, bėgančius nuo savo šeimininkų tarnybos“, arba plačiau žinomą kaip „Bėglių vergų įstatymas“, jie reagavo į vergų savininkų poreikį ginti savo nuosavybės teises. 1787 m. Konstitucija. Konstitucijos IV straipsnyje nustatyta, kad federalinė vyriausybė turi sekti išbėgusius vergus. [14] 1793 m. Bėglių vergų įstatymas buvo mechanizmas, kuriuo vyriausybė tai padarė, ir tik šiuo metu vyriausybė galėjo persekioti vergus bet kurioje valstybėje ar teritorijoje ir užtikrinti savo nuosavybės teisių vergų savininkams. [15]

3 skyrius yra dalis, kurioje kalbama apie bėgančius ar pabėgusius vergus, ir iš dalies rašoma:

SEC. 3.. Tai buvo tada, kai asmuo turėjo dirbti bet kurioje JAV ar teritorijoje, esančioje Ohajo upės šiaurės vakaruose arba pietuose. pabėgti į bet kurią kitą minėtų valstybių ar teritorijos dalį, asmuo, kuriam gali būti skirtas toks darbas ar tarnyba. suteikiama teisė suimti ar suimti tokį bėglį nuo darbo. ir įrodžius. prieš bet kurį teisėją. tai yra tokio teisėjo pareiga. [to remove] the said fugitive from labor to the State or Territory from which he or she fled.

Section 4 makes assisting runaways and fugitives a crime and outlines the punishment for those who assisted runaway slaves:

SEC. 4. . That any person who shall knowingly and willingly obstruct or hinder such claimant . shall . forfeit and pay the sum of five hundred dollars. [16]

In the early 19th century, personal liberty laws were passed to hamper officials in the execution of the law, but this was mostly after the abolition of the Slave Trade, as there had been very little support for abolition prior Indiana in 1824 and Connecticut in 1828 provided jury trial for fugitives who appealed from an original decision against them. In 1840, New York and Vermont extended the right of trial by jury to fugitives and provided them with attorneys. As early as the first decade of the 19th century, individual dissatisfaction with the law of 1793 had taken the form of systematic assistance rendered to African Americans escaping from the South to Canada or New England: the so-called Underground Railroad.

The decision of the Supreme Court in the case of Prigg v. Pennsylvania in 1842 (16 Peters 539)—that state authorities could not be forced to act in fugitive slave cases, but that national authorities must carry out the national law—was followed by legislation in Massachusetts (1843), Vermont (1843), Pennsylvania (1847) and Rhode Island (1848), forbidding state officials from aiding in enforcing the law and refusing the use of state jails for fugitive slaves.

The demand from the South for more effective Federal legislation was voiced in the second fugitive slave law, drafted by Senator James Murray Mason of Virginia, grandson of George Mason, and enacted on September 18, 1850, as a part of the Compromise of 1850. Special commissioners were to have concurrent jurisdiction with the U.S. circuit and district courts and the inferior courts of territories in enforcing the law fugitives could not testify in their own behalf no trial by jury was provided.

Penalties were imposed upon marshals who refused to enforce the law or from whom a fugitive should escape, and upon individuals who aided black people to escape the marshal might raise a posse comitatus a fee of $10 ($311 in today's dollars) [17] was paid to the commissioner when his decision favored the claimant, only $5 ($156 in today's dollars) [17] when it favored the fugitive. The supposed justification for the disparity in compensation was that, if the decision were in favor of the claimant, additional effort on the part of the commissioner would be required in order to fill out the paperwork actually remanding the slave back to the South. [18] Both the fact of the escape and the identity of the fugitive were determined on purely ex parte testimony. If a slave was brought in and returned to the master, the person who brought in the slave would receive the sum of $10 ($311 in today's dollars) [17] per slave.

The severity of this measure led to gross abuses and defeated its purpose the number of abolitionists increased, the operations of the Underground Railroad became more efficient, and new personal liberty laws were enacted in Vermont (1850), Connecticut (1854), Rhode Island (1854), Massachusetts (1855), Michigan (1855), Maine (1855 and 1857), Kansas (1858) and Wisconsin (1858). The personal liberty laws forbade justices and judges to take cognizance of claims, extended habeas corpus and the privilege of jury trial to fugitives, and punished false testimony severely. In 1854, the Supreme Court of Wisconsin went so far as to declare the Fugitive Slave Act unconstitutional. [19]

These state laws were one of the grievances that South Carolina would later use to justify its secession from the Union. Attempts to carry into effect the law of 1850 aroused much bitterness. [ reikalinga citata ] The arrests of Thomas Sims and of Shadrach Minkins in Boston in 1851 of Jerry M. Henry, in Syracuse, New York, in the same year of Anthony Burns in 1854, in Boston and of the two Garner families in 1856, in Cincinnati, with other cases arising under the Fugitive Slave Law of 1850, probably had as much to do with bringing on the Civil War as did the controversy over slavery in the Territories. [ reikalinga citata ]

With the beginning of the Civil War, the legal status of the slave was changed by his masters being in arms. Benjamin Franklin Butler, in May 1861, declared black slaves are contraband of war. The Confiscation Act of 1861 was passed in August 1861, and discharged from service or labor any slave employed in aiding or promoting any insurrection against the government of the United States.

By the congressional Act Prohibiting the Return of Slaves of March 13, 1862, any slave of a disloyal master who was in territory occupied by Northern troops was declared ipso facto free. But for some time the Fugitive Slave Law was considered still to hold in the case of fugitives from masters in the border states who were loyal to the Union government, and it was not until June 28, 1864, that the Act of 1850 was fully repealed. [20]


The Fugitive Slave Act of 1850

Laws which assured slave owners that runaway slaves would be returned had been in force since the ratification of the Constitution. Indeed, the Constitution required such laws. Decades later, however, many of these laws were unenforced in northern states and abolitionists actively helped runaway slaves flee ever northward to freedom. Slave owners, as part of the Compromise of 1850, pushed for the adoption of stronger fugitive slave laws. One section of the law is below.

Section 7

And be it further enacted, That any person who shall knowingly and willingly obstruct, hinder, or prevent such claimant, his agent or attorney, or any person or persons lawfully assisting him, her, or them, from arresting such a fugitive from service or labor, either with or without process as aforesaid, or shall rescue, or attempt to rescue, such fugitive from service or labor, from the custody of such claimant, his or her agent or attorney, or other person or persons lawfully assisting as aforesaid, when so arrested, pursuant to the authority herein given and declared or shall aid, abet, or assist such person so owing service or labor as aforesaid, directly or indirectly, to escape from such claimant, his agent or attorney, or other person or persons legally authorized as aforesaid or shall harbor or conceal such fugitive, so as to prevent the discovery and arrest of such person, after notice or knowledge of the fact that such person was a fugitive from service or labor as aforesaid, shall, for either of said offences, be subject to a fine not exceeding one thousand dollars, and imprisonment not exceeding six months, by indictment and conviction before the District Court of the United States for the district in which such offence may have been committed, or before the proper court of criminal jurisdiction, if committed within any one of the organized Territories of the United States and shall moreover forfeit and pay, by way of civil damages to the party injured by such illegal conduct, the sum of one thousand dollars for each fugitive so lost as aforesaid, to be recovered by action of debt, in any of the District or Territorial Courts aforesaid, within whose jurisdiction the said offence may have been committed.


Fugitive Slave Acts: 1793 Law

Despite the inclusion of the Fugitive Slave Clause in the U.S. Constitution, anti-slavery sentiment remained high in the North throughout the late 1780s and early 1790s, and many petitioned Congress to abolish the practice outright. Bowing to further pressure from Southern lawmakers—who argued slave debate was driving a wedge between the newly created states—Congress passed the Fugitive Slave Act of 1793.

This edict was similar to the Fugitive Slave Clause in many ways, but included a more detailed description of how the law was to be put into practice. Most importantly, it decreed that slave owners and their “agents” had the right to search for escaped slaves within the borders of free states. In the event they captured a suspected slave, these hunters had to bring them before a judge and provide evidence proving the person was their property. If court officials were satisfied by their proof—which often took the form of a signed affidavit—the owner would be permitted to take custody of the slave and return to their home state. The law also imposed a $500 penalty on any person who helped harbor or conceal escaped slaves.

The Fugitive Slave Act of 1793 was immediately met with heavy criticism. Northerners bristled at the idea of turning their states into a stalking ground for bounty hunters, and many argued the law was tantamount to legalized kidnapping. Some abolitionists organized clandestine resistance groups and built complex networks of safe houses to aid slaves in their escape to the North.

Refusing to be complicit in the institution of slavery, most Northern states intentionally neglected to enforce the law. Several even passed so-called “Personal Liberty Laws” that gave accused runaways the right to a jury trial and also protected free blacks, many of whom had been abducted by bounty hunters and sold into slavery.

The legality of Personal Liberty Laws was eventually challenged in the 1842 Supreme Court case Prigg v.Pennsylvania. The case concerned Edward Prigg, a Maryland man who was convicted of kidnapping after he captured a suspected slave in Pennsylvania. The Supreme Court ruled in favor of Prigg, setting the precedent that federal law superseded any state measures that attempted to interfere with the Fugitive Slave Act.


It’s Not Just Old History: The Fugitive Slave Act Of 1850 at 179 Years

Since we are busy tonight getting ready to go to Germany tomorrow I am reposting an article from a series dealing with an uncomfortable period of history for Americans with either a sense of conscience, or those who believe the racist myths surrounding the “Noble South” and “The Lost Cause.” I hope that you find them interesting, especially in light of current events in the United States.

The Fugitive Slave Act of 1850

Robert Toombs of Georgia was an advocate for the expansion of slavery into the lands conquered during the war. Toombs warned his colleagues in Congress “in the presence of the living God, that if you by your legislation you seek to drive us from the territories of California and New Mexico, purchased by the common blood and treasure of the whole people…thereby attempting to fix a national degradation upon half the states of this Confederacy, I am for disunion.” [1]

The tensions in the aftermath of the war with Mexico escalated over the issue of slavery in the newly conquered territories brought heated calls by some southerners for secession and disunion. To preserve the Union, Henry Clay and Daniel Webster, supported by the new President Millard Fillmore were able to pass the compromise of 1850 solved a number of issues related to the admission of California to the Union and boundary disputes involving Texas and the new territories. But among the bills that were contained in it was the Fugitive Slave Law, arba The Fugitive Slave Act of 1850.The act was the device of Henry Clay which was meant to sweeten the deal for southerners. The law would “give slaveholders broader powers to stop the flow of runaway slaves northward to the free states, and offered a final resolution denying that Congress had any authority to regulate the interstate slave trade.” [2]

A Warning to Blacks in Boston regarding the Fugitive Slave Law

For all practical purposes the Compromise of 1850 and its associated legislation nationalized the institution of slavery, even in Free States. It did this by forcing all citizens to assist law enforcement in apprehending fugitive slaves. It also voided state laws in Massachusetts, Vermont, Ohio, Connecticut, Pennsylvania and Rhode Island, which barred state officials from aiding in the capture, arrest or imprisonment of fugitive slaves. “Congress’s law had nationalized slavery. No black person was safe on American soil. The old division of free state/slave state had vanished….”[3] If there was any question as to whose “States Rights” the leaders of the South were advocating, it was certainly not those of the states whose laws were voided by the act.

That law required all Federal law enforcement officials, even in non-slave states to arrest fugitive slaves and anyone who assisted them, and threatened law enforcement officials with punishment if they failed to enforce the law. The law stipulated that should “any marshal or deputy marshal refuse to receive such warrant, or other process, when tendered, or to use all proper means diligently to execute the same, he shall, on conviction thereof, be fined in the sum of one thousand dollars.” [4] In effect the law nullified state laws and forced individual citizens and local officials to help escaped slaves regardless of their own convictions, religious views, and state and local laws to the contrary.

Likewise the act compelled citizens in Free states to “aid and assist in the prompt and efficient execution of this law, whenever their services may be required….” [5] Penalties were harsh and financial incentives for compliance attractive.

“Anyone caught providing food and shelter to an escaped slave, assuming northern whites could discern who was a runaway, would be subject to a fine of one thousand dollars and six months in prison. The law also suspended habeas corpus and the right to trial by jury for captured blacks. Judges received a hundred dollars for every slave returned to his or her owner, providing a monetary incentive for jurists to rule in favor of slave catchers.”[6]

The law gave no protection for even black freedmen, who simply because of their race were often seized and returned to slavery. The legislation created a new extra-judicial bureaucratic office to decide the fate of blacks. This was the office of Federal Commissioner and it was purposely designed to favorably adjudicate the claims of slaveholders and their agents, and to avoid the normal Federal Court system. There was good reason for the slave power faction to place this in the law, many Federal courts located in Free States often denied the claims of slave holders, and that could not be permitted if slavery was to not only remain, but to grow with the westward expansion of the nation.

When slave owners or their agents went before these new appointed commissioners, they needed little in the way of proof to take a black back into captivity. The only proof or evidence other than the sworn statement by of the owner with an “affidavit from a slave-state court or by the testimony of white witnesses” [7] that a black was or had been his property was required to return any black to slavery. The affidavit was the only evidence required, even if it was false.

Since blacks could not testify on their own behalf and were denied legal representation before these commissioners, the act created an onerous extrajudicial process that defied imagination. Likewise, the commissioners had a strong a financial incentive to send blacks back to slavery, unlike normal courts the commissioners received a direct financial reward for returning blacks to slave owners. “If the commissioner decided against the claimant he would receive a fee of five dollars if in favor ten. This provision, supposedly justified by the paper work needed to remand a fugitive to the South, became notorious among abolitionists as a bribe to commissioners.”[8] It was a system rigged to ensure that African Americans had no chance, and it imposed on the citizens of Free states the legal obligation to participate in a system that many wanted nothing to do with.

Frederick Douglass

Frederick Douglass wrote about the new law in the most forceful terms:

“By an act of the American Congress…slavery has been nationalized in its most horrible and revolting form. By that act, Mason & Dixon’s line has been obliterated…and the power to hold, hunt, and sell men, women, and children remains no longer a mere state institution, but is now an institution of the whole United States.”[9]

Douglass was correct as was demonstrated during an incident in Boston in 1854 where an escaped slave named Anthony Burns, who had purchased his freedom, was arrested under the Fugitive Slave Act. The arrest prompted a protest in which, “an urban mob – variously composed of free Negro laborers, radical Unitarian ministers, and others – gathered to free him. They stormed the Federal courthouse, which was surrounded by police and wrapped in protective chains….Amid the melee, one protestor shot and killed a police deputy.” [10] The heated opposition to Burns’ arrest provoked the passions of thousands of Bostonians who protested for his release that caused the Massachusetts governor to deploy two batteries of artillery outside the courthouse to deter any more attacks.

When the Federal Fugitive Slave Law commissioner consigned Burns to his Southern owner, the prisoner was placed in shackles and was marched down State Street. Tensions were now running extremely high and a “brigade of Massachusetts militia and local police were required to run Burns through a gauntlet and deposit him on the ship that would remand him to Virginia.”[11]Bostonians began to see their city as it was in the early days of the American Revolution, as a place that resisted tyranny. Neither did they did not forget Burns but raised the money to purchase his freedom. William Lloyd Garrison wrote, “the “deed of infamy… demonstrated as nothing else that “only “the military power of the United States” could sustain slavery.” [12] Nevertheless, Boston’s “mercantile elite had vindicated law and order” [13] but in the process they helped move so abolitionists who had been advocates of pacifism and non-violence to physical resistance to the bounty hunting Southerners. “Across the North, prisons were broken into, posses were disrupted, and juries refused to convict.” [14]

Violence between slave hunters and their protectors did break out in September 1851 when “a Maryland slave owner named Edward Gorsuch crossed into Pennsylvania in pursuit of four runaways.” [15] Gorsuch and his armed posse found them in the Quaker town of Christiana, where they were being sheltered by a free black named William Parker and along with about two dozen other black men armed with a collection of farm implements and a few muskets who vowed to resist capture. Several unarmed Quakers intervened and recommended that Gorsuch and his posse leave for their own sake, but Gorsuch told them “I will have my property, or go to hell.” [16] A fight then broke out in which Gorsuch was killed and his son seriously wounded, and the fugitives escaped through the Underground Railroad to Canada.

The Christiana Riot as it is called now became a national story. In the North it was celebrated as an act of resistance while it was decried with threats of secession in the South. President Millard Fillmore sent in troops and arrested a number of Quakers as well as more than thirty black men. “The trial turned into a test between two cultures: Southern versus Northern, slave versus free.” [17] The men were charged with treason but the trial became a farce as the government’s case came apart. After a deliberation of just fifteen minutes, “the jury acquitted the first defendant, one of the Quakers, the government dropped the remaining indictments and decided not to press other charges.” [18] Southerners were outraged, and one young man whose name is forever linked with infamy never forgot. A teenager named John Wilkes Booth was a childhood friend of Gorsuch’s son Tommy. “The death of Tommy Gorsuch’s father touched the young Booth personally. While he would move on with his life, he would not forget what happened in Christiana.” [19]

The authors of the compromise had not expected such resistance to the laws. On his deathbed Henry Clay, who had worked his entire career to pass compromises in order to preserve the Union, praised the act, of which he wrote “The new fugitive slave law, I believe, kept the South in the Union in ‘fifty and ‘fifty-one. Not only does it deny fugitives trial by jury and the right to testify it also imposes a fine and imprisonment upon any citizen found guilty of preventing a fugitive’s arrest…”Likewise Clay depreciated the Northern opposition and condemned the attempt to free Anthony Burns, noting:

“Yes, since the passage of the compromise, the abolitionists and free coloreds of the North have howled in protest and viciously assailed me, and twice in Boston there has been a failure to execute the law, which shocks and astounds me…. But such people belong to the lunatic fringe. The vast majority of Americans, North and South, support our handiwork, the great compromise that pulled the nation back from the brink.”[20]

While the compromise had “averted a showdown over who would control the new western territories,” [21] it only delayed disunion. In arguing against the compromise South Carolina Senator John C. Calhoun realized that for Southerners it did not do enough to support the peculiar institution and that it would inspire Northern abolitionists to redouble their efforts to abolish slavery. Thus, Calhoun argued not just for the measures secured in the compromise legislation, but for the permanent protection of slavery:

“He understood that slavery stood at the heart of southern society, and that without a mechanism to protect it for all time, the Union’s days were numbered.” Almost prophetically he said “I fix its probable [breakup] within twelve years or three presidential terms…. The probability is it will explode in a presidential election.” [22]

Of course it was Calhoun and not the authors of the compromise who was proved correct. The leap into the abyss of disunion and civil war had only been temporarily avoided. However, none of the supporters of the Compromise anticipated what would occur in just six years when a “train of unexpected consequences would throw an entirely new light on the popular sovereignty doctrine, and both it and the Compromise of 1850 would be wrecked with the stroke of a single judicial pen.”[23]

[1] Ibid. Guelzo Fateful Lightning pp.62-63

[2] Ibid. Guelzo Fateful Lightning p.68

[3] Ibid. Goldfield America Aflame p.71

[4] ______________Fugitive Slave Act of 1850 retrieved from the Avalon Project, Yale School of Law http://avalon.law.yale.edu/19th_century/fugitive.asp 11 December 2014

[5] Ibid. Fugitive Slave Act of 1850

[6] Ibid. Goldfield America Aflame p.71

[7] Ibid. McPherson The Battle Cry of Freedom p.80

[8] Ibid. McPherson The Battle Cry of Freedom p.80

[9] Ibid. Goldfield America Aflame p.72

[10] Goodheart, Adam 1861: The Civil War Awakening Vintage Books a division of Random House, New York 2011 p.42

[11] Ibid. Varon Disunion! The Coming of the American Civil War 1789-1858 p.241

[12] Mayer, Henry All on Fire: William Lloyd Garrison and the Abolition of Slavery W.W. Norton and Company, New York and London 1998 p.442

[13] Ibid. McPherson The Battle Cry of Freedom p.84

[14] Ibid. Guelzo Fateful Lightning p.73

[15] Ibid. Guelzo Fateful Lightning p.73

[16] Ibid. McPherson The Battle Cry of Freedom p.84

[17] Steers, Edward Jr. Blood on the Moon: The Assassination of Abraham Lincoln The University of Kentucky Press, Lexington 2001 p.33

[18] Ibid. McPherson The Battle Cry of Freedom p.85

[19] Ibid. Steers Blood on the Moon: The Assassination of Abraham Lincolnp.33

[20] Oates, Stephen B. Editor The Approaching Fury: Voices of the Storm, 1820-1861 University of Nebraska Press, Lincoln and London 1997 p.94


Fugitive Slave Acts - HISTORY

The Fugitive Slave Act of 1850

The Fugitive Slave Act was undoubtedly the most controversial and troublesome part of the 1850 Compromise. It led, among other things, to the passage of various "personal liberty laws," designed to negate or nullify the federal statute in northern states. The Act's effects must also have spurred Harriet Beecher Stowe in the writing of "Uncle Tom's Cabin." Only the Kansas-Nebraska Act of 1854 can claim to have done more to force the nation closer to civil war than the act reprinted below.

Following the Fugitive Slave Act is one more statute that was part of the Compromise of 1850, the act which ended the slave trade in the District of Columbia, a small victorty for the anti-slavery forces.

An act to amend, and supplementary to, the act entitled "An act respecting fugitives from justice, and persons escaping from the service of their masters," approved February 12, 1793.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, that the persons who have been, or may hereafter be, appointed commissioners, in virtue of any act of Congress, by the Circuit Courts of the United States, and who, in consequence of such appointment, are authorized to exercise the powers that any justice of the peace, or other magistrate of any of the United States, may exercise in respect to offenders for any crime or offense against the United States, by arresting, imprisoning, or bailing the same under and by virtue of Section 33 of the act of September 24, 1789, entitled "An act to establish the judicial courts of the United States," shall be, and are hereby, authorized and required to exercise and discharge all the powers and duties conferred by this act.

Section 2. And be it further enacted, that the Superior Court of each organized territory of the United States shall have the same power to appoint commissioners to take acknowledgments of ball and affidavits, and to take depositions of witnesses in civil causes which is now possessed by the Circuit Court of the United States and all commissioners who shall hereafter be appointed for such purposes by the Superior Court of any organized territory of the United States shall possess all the powers and exercise all the duties conferred by law upon the commissioners appointed by the Circuit Courts of the United States for similar purposes, and shall moreover exercise and discharge all the powers and duties conferred by this act.

Section 3. And be it further enacted, that the Circuit Courts of the United States and the Superior Courts of each organized territory of the United States shall from time to time enlarge the number of commissioners, with a view to afford reasonable facilities to reclaim fugitives from labor and to the prompt discharge of the duties imposed by this act.

Section 4. And be it further enacted, that the commissioners above named shall have concurrent jurisdiction with the judges of the Circuit and District courts of the United States, in their respective circuits and districts within the several states, and the judges of the Superior Courts of the territories, severally and collectively, in term time and vacation and shall grant certificates to such claimants upon satisfactory proof being made, with authority to take and remove such fugitives from service or labor, under the restrictions herein contained, to the state or territory from which such persons may have escaped or fled.

Section 5. And be it further enacted, that it shall be the duty of all marshals and deputy marshals to obey and execute all warrants and precepts issued under the provisions of this act when to them directed and should any marshal or deputy marshal refuse to receive such warrant, or other process, when tendered, or to use all proper means diligently to execute the same, he shall, on conviction thereof, be fined in the sum of $1,000, to the use of such claimant, on the motion of such claimant, by the Circuit or District court for the district of such marshal and after arrest of such fugitive by such marshal or his deputy, or while at any time in his custody under the provision of this act, should such fugitive escape, whether with or without the assent of such marshal or his deputy, such marshal shall be liable, on his official bond, to be prosecuted for the benefit of such claimant, for the full value of the service or labor of said fugitive in the state, territory, or district whence he escaped.

And the better to enable the said commissioners, when thus appointed, to execute their duties faithfully and efficiently, in conformity with the requirements of the Constitution of the United States and of this act, they are hereby authorized and empowered, within their counties respectively, to appoint, in writing under their hands, any one or more suitable persons, from time to time, to execute all such warrants and other process as may be issued by them in the lawful performance of their respective duties with authority to such commissioners, or the persons to be appointed by them, to execute process as aforesaid, to summon and call to their aid the bystanders, or posse comitatus of the proper county, when necessary to ensure a faithful observance of the clause of the Constitution referred to, in conformity with the provisions of this act and all good citizens are hereby commanded to aid and assist in the prompt and efficient execution of this law whenever their services may be required, as aforesaid, for that purpose and said warrants shall run, and be executed by said officers, anywhere in the state within which they are issued.

Section 6. And be it further enacted, that when a person held to service or labor in any state or territory of the United States has heretofore or shall hereafter escape into another state or territory of the United States, the person or persons to whom such service or labor may be due, or his, her, or their agent or attorney, duly authorized, by power of attorney, in writing, acknowledged and certified under the seal of some legal officer or court of the state or territory in which the same may be executed, may pursue and reclaim such fugitive person . . . and remove such fugitive person back to the state or territory whence he or she may have escaped as aforesaid. In no trial or hearing under this act shall the testimony of such alleged fugitive be admitted in evidence. . . .

Section 7. And be it further enacted, that any person who shall knowingly and willingly obstruct, hinder, or prevent such claimant, his agent or attorney, or any person or persons lawfully assisting him, her, or them, from arresting such a fugitive from service or labor, either with or without process as aforesaid, or shall rescue, or attempt to rescue, such fugitive from service or labor, from the custody of such claimant, his or her agent or attorney, or other person or persons lawfully assisting as aforesaid, when so arrested, pursuant to the authority herein given and declared or shall aid, abet, or assist such person so owing service or labor as aforesaid, directly or indirectly, to escape from such claimant, his agent or attorney, or other person or persons legally authorized as aforesaid or shall harbor or conceal such fugitive, so as to prevent the discovery and arrest of such person, after notice or knowledge of the fact that such person was a fugitive from service or labor as aforesaid, shall, for either of said offenses, be subject to a fine not exceeding $1,000 and imprisonment not exceeding six months, by indictment and conviction before the District Court of the United States for the district in which such offense may have been committed, or before the proper court of criminal jurisdiction, if committed within any one of the organized territories of the United States and shall moreover forfeit and pay, by way of civil damages to the party injured by such illegal conduct, the sum of $1,000 for each fugitive so lost as aforesaid, to be recovered by action of debt in any of the District or Territorial courts aforesaid, within whose jurisdiction the said offense may have been committed.

Section 8. And be it further enacted, that the marshals, their deputies, and the clerks of the said District and Territorial courts shall be paid, for their services, the like fees as may be allowed to them for similar services in other cases and where such services are rendered exclusively in the arrest, custody, and delivery of the fugitive to the claimant, his or her agent or attorney, or where such supposed fugitive may be discharged out of custody for the want of sufficient proof as aforesaid, then such fees are to be paid in the whole by such claimants, his agent or attorney. . . .

Section 9. And be it further enacted, that, upon affidavit made by the claimant of such fugitive, his agent or attorney, after such certificate has been issued, that he has reason to apprehend that such fugitive will be rescued by force from his or their possession before he can be taken beyond the limits of the state in which the arrest is made, it shall be the duty of the officer making the arrest to retain such fugitive in his custody and to remove him to the state whence he fled, and there to deliver him to said claimant, his agent or attorney. And to this end, the officer aforesaid is hereby authorized and required to employ so many persons as he may deem necessary to overcome such force, and to retain them in his service so long as circumstances may require. The said officer and his assistants, while so employed, to receive the same compensation and to be allowed the same expenses as are now allowed by law for transportation of criminals, to be certified by the judge of the district within which the arrest is made, and paid out of the Treasury of the United States.

As part of the Compromise of 1850 the Congress also passed the following legislation outlawing the slave trade (but not slavery itself) within the District of Columbia.

An act to suppress the slave trade in the District of Columbia.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, that from and after January 1, 1851, it shall not be lawful to bring into the District of Columbia any slave whatever for the purpose of being sold, or for the purpose of being placed in depot, to be subsequently transferred to any other state or place to be sold as merchandise. And if any slave shall be brought into the said District by its owner, or by the authority or consent of its owner, contrary to the provisions of this act, such slave shall thereupon become liberated and free.

Section 2. And be it further enacted, that it shall and may be lawful for each of the corporations of the cities of Washington and Georgetown, from time to time, and as often as may be necessary, to abate, break up, and abolish any depot or place of confinement of slaves brought into the said District as merchandise, contrary to the provisions of this act, by such appropriate means as may appear to either of the said corporations expedient and proper. And the same power is hereby vested in the Levy Court of Washington County, if any attempt shall be made within its jurisdictional limits to establish a depot or place of confinement for slaves brought into the said District as merchandise for sale, contrary to this act.


Žiūrėti video įrašą: ნიჭიერი - წყალში მოცეკვავე. Nichieri - Wyalshi mocekvave (Birželis 2022).


Komentarai:

 1. Mazulkis

  Tu neteisi.Aš siūlau tai aptarti. Siųskite man el. Laišką pas PM.

 2. Lumumba

  Nepalyginama tema, man įdomu)))))))))

 3. Abhainn

  People, let's respect each other ... I think that the writer is right, well, it could have been softer. P. S. I congratulate you on the last Christmas!

 4. Marchland

  Jūs patekote į vietą. Manau, kad tai gera idėja. Aš sutinku su tavimi.Parašykite pranešimą