Straipsniai

Ar teisių balas buvo taikomas vergams?

Ar teisių balas buvo taikomas vergams?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ar prieškario metu, ypač 1850-aisiais, vergai ir laisvieji juodaodžiai turėjo teises? O gal net pilietybė?


Tai labai geras klausimas, nes amerikiečiai 1850 -aisiais taip pat uždavė tikslų klausimą! Kaip paaiškėja, 1857 m. Buvo priimtas Aukščiausiojo Teismo sprendimas: The Dred Scott byla. Atsakymas buvo „Ne“. Net nemokamų juodaodžių buvo leista apsaugoti pagal Konstituciją.

Klausimas yra tik toks: ar negras, kurio protėviai buvo įvežti į šią šalį ir parduoti kaip vergai, gali tapti politinės bendruomenės, suformuotos ir sukurtos pagal Jungtinių Valstijų Konstituciją, nariu ir kaip tokia įgyti teisę teises, privilegijas ir imunitetus, kuriuos šia priemone garantuoja piliečiams?

Todėl labai aišku, kad jokia valstybė jokiais savo aktais ar įstatymais, priimtais nuo konstitucijos priėmimo, negali įvesti naujos narės į politinę bendruomenę, kurią sukūrė JAV konstitucija. Tai negali padaryti jo šios bendruomenės nariu, nes jis tampa jos pačios nariu. Dėl tos pačios priežasties ji negali pristatyti nė vieno asmens ar apibūdinti asmenų, kurių nebuvo ketinama įtraukti į šią naują politinę šeimą, kurią sukūrė Konstitucija, bet ketinama iš jos pašalinti.


JAV konstitucija nurodo, kad ji atstovavo tik „laisviems asmenims“. (Žr., Pavyzdžiui, 1 straipsnio 2 skirsnį.) Tai reiškė, kad Teisių bilis nebuvo visiškai taikomas vergams. Ši idėja plačiau išplėtota federalistiniame dokumente Nr. 54, kuriame vergai buvo laikomi asmenų ir turto hibridu. Tai buvo trijų penktųjų kompromiso idėja, pagal kurią vergas buvo laikomas „trimis penktadaliais“ žmogaus.

Teoriškai tai reiškė, kad laisvieji juodaodžiai turėjo šias teises. Faktinėje praktikoje laisvi juodaodžiai dažnai buvo painiojami su vergais dėl jų odos spalvos, „netyčia tyčia“. Kitos teismo bylos XIX amžiuje „išaiškino“ reikalus, apribodamos net laisvų juodaodžių teises, ypač 1850 m. Prireikė 13, 14, 15 pakeitimų ir septintojo dešimtmečio pilietines teises reglamentuojančių teisės aktų, kad galiausiai tai būtų padaryta.


Ne.
Teisių įstatymas nebuvo taikomas 1850 m. Laisviems afroamerikiečiams, o tuo labiau vergams. Laisvųjų juodaodžių teisės nebuvo garantuotos konstitucijoje po 1850 m. Tai iš tikrųjų reiškė, kad bet koks laisvas juodaodis žmogus gali tapti vergu bet kuriuo metu su minimaliomis vieno baltojo žmogaus pastangomis.

Vergai visiškai neturėjo galimybės naudotis įstatymų apsauga, kaip tai padarė balti žmonės. Jie negalėjo kreiptis į teismą, sudaryti sutarčių ar turėti nuosavybės. Jie galėjo būti plakti, įkalinti be teismo, pažymėti prekės ženklu ir teisėtai pakabinti.

Neimk mano žodžių. Išgirskite 5 -ojo Aukščiausiojo Teismo vyriausiojo teisėjo Rogerio B. Taney žodžius:

„Juodaodžiai neturėjo jokių teisių, kurių baltasis žmogus privalėjo gerbti“.

Taney nesako, kad vergai neturi teisių, jis aptaria visus juodaodžius.

1850 m. Kompromisas kartu su Dread Scott Aukščiausiojo Teismo sprendimu reiškė drastiškus pokyčius ir padėjo radikalizuoti šiaurę, daugiausia opoziciją pietų šalims; bet ir nuo to, nuo ko priklausė Pietūs, kuri buvo vergovė.

Teisių sąskaita (1791 m.) Nebuvo taikoma vergams. Tačiau kai kurios JAV konstitucijos dalys (1787 m.) Tai padarė. Tiksliau tarnautojo sąlyga, IV straipsnio 2 skirsnio 3 punktas.

JAV konstitucija: vergovė, IV straipsnio 2 skirsnio 3 punktas

Nė vienas asmuo, laikomas pagal įstatymus ar dirbantis vienoje valstybėje, pabėgęs į kitą, dėl joje esančių įstatymų ar nuostatų negali būti atleistas iš tokios tarnybos ar darbo, bet turi būti atleistas šalies reikalavimu. kam gali būti suteikta tokia tarnyba ar darbas.

1793 m. Bėglio vergų įstatymas buvo Jungtinių Valstijų Kongreso aktas, kuriuo siekiama įgyvendinti JAV Konstitucijos išbėgėlių vergų sąlygą.


Tai bent du skirtingi klausimai.

 1. Ar teisių balas buvo taikomas vergams? - Ne, ir niekada to nedariau. „Negalima būti atimta gyvybė, laisvė ar nuosavybė be tinkamo teisinio proceso“ tikrai netaikoma vergui, kuris pagal apibrėžimą neturi laisvės.

 2. ar vergai ir laisvi juodaodžiai turėjo teises? Remiantis 1857 m. Aukščiausiojo Teismo Dredo Scoto sprendimu, juodaodžiai (vergai ir laisvi) neturėjo jokių teisių, todėl Bill of Rights jiems nebuvo taikomas.

Prieš šį sprendimą laisvi juodaodžiai praktiškai galėjo turėti tam tikrų teisių kai kuriose valstijose. Tačiau, kad ir kokios plačios šios teisės būtų, net ir laisvose valstybėse, Bill of Rights netaikydavo laisviems juodaodžiams - būtent todėl, kad federalinė apsauga nebuvo išplėsta laisviems juodaodžiams, ir jos priklausė valstybėms.

Ši situacija iš tikrųjų atsirado dėl nesuderinamų prieštaravimų tarp dviejų pagrindinių šalies dokumentų:

Nepriklausomybės deklaracijoje išvardyta laisvė kaip viena iš neatimamų visų vyrų teisių;

Konstitucija leidžia valstybėms atsisakyti kai kurių žmonių laisvės teisės, nurodant jas kaip nuosavybę (vergovę).

Nepriklausomybės deklaracija buvo būtina kaip šalies kūrimo pagrindimas ir negalėjo būti pakeista atgaline data. Tai paliko tik dvi galimybes išspręsti prieštaravimus:

Pakeisti Konstituciją, kad būtų panaikinta vergovė.

Pakeisti vyro apibrėžimą, kad neįtrauktų tų asmenų, kurie galėtų būti vergauti.

Aukščiausiasis teismas (teisėjas Taney) bandė pasinaudoti vėlesniu sprendimu, tačiau tai nepadėjo. Kaip pažymėjo LIncolnas, tai atvėrė duris tolesnėms išimtims, pavyzdžiui, katalikams ar bet kurioms etninėms mažumoms. Užuot sutriuškinęs respublikonus, tai jiems padėjo, nepaisant to, kad partijos platforma atvirai ignoravo Dredo Skoto sprendimą.

Galiausiai tai sukėlė pilietinį karą ir 13 -ąja Konstitucijos pataisa išsprendė prieštaravimus.

ATNAUJINIMAS: Įdomu tai, kad 13 -asis pakeitimas nepadarė Billo teisių juodiesiems, nes Dredo Scott sprendimas buvo galiojantis. Tik 14 pakeitimas panaikino Dredo Scott sprendimą


Visi vyrai sukurti lygūs

Citata "visi vyrai sukurti lygūs“yra sakinio dalis JAV Nepriklausomybės deklaracijoje, kurią Thomas Jeffersonas parašė 1776 m. Amerikos revoliucijos pradžioje ir sako:„ Mes laikome šias tiesas savaime suprantamomis, kad visi žmonės yra sukurti lygūs, kad jie yra savo Kūrėjo suteiktomis tam tikromis neatimamomis teisėmis, tarp kurių yra gyvybė, laisvė ir laimės siekimas. "Ši frazė buvo pateikta pirminiame Jeffersono deklaracijos projekte. [1] [2] Vėliau ji buvo cituojama ir įtraukta į kalbas daugybė reikšmingų JAV politinio ir visuomeninio gyvenimo veikėjų. Galutinę frazės formą stilizavo Benjaminas Franklinas. [3] Ji buvo pavadinta „nemirtinga deklaracija“ ir „galbūt [vienintelė] frazė "Amerikos revoliucijos laikotarpis, turintis didžiausią" nuolatinę svarbą "[4] [5].


Slaptoji Teisių įstatymo istorija

Autorius Michaelas Lindas
Paskelbta 2013 m. Birželio 20 d. 11:44 (EDT)

Akcijos

Ar Teisių bilis, sudarytas iš pirmųjų 10 JAV konstitucijos pakeitimų, yra Amerikos laisvės pagrindas? Taigi mums sako pilietiniai liberalai kairėje, sunerimę dėl vyriausybės stebėjimo programų, o ginklų kontrolės priešininkai - dešinėje. Tačiau tiesa apie įkūrėjus ir Teisių įstatymą visiškai prieštarauja šiuolaikinei pilietinei libertarinei mitologijai.

Sąvoka „įkūrėjai“ yra dviprasmiška. Paprastai tai reiškia delegatus, kurie 1787 m. Parengė šiandienos federalinę konstituciją Filadelfijoje, tačiau taip pat gali būti taikoma ir konvencijos ratifikuojančių valstijų nariams, kurie balsavo už jos įsigaliojimą. Šiuo atveju tai nesvarbu, nes dauguma Konstitucinės konvencijos delegatų atmetė Virdžinijos George'o Masono ir kitų pasiūlymus įtraukti teisių projektą į federalinę konstituciją. Naujoji federalinė konstitucija buvo ratifikuota daugumos valstijų, nors nebuvo įtraukta jokių teisės aktų. Nei Konstitucijos rengėjai, nei ratifikatoriai nemanė, kad teisės aktai yra būtini siekiant apsaugoti Amerikos laisves.

Kodėl Konstitucijos autoriai atmetė pasiūlymus dėl teisių įstatymo projekto? Federalistiniai dokumentai, kuriuos parašė Aleksandras Hamiltonas, Jamesas Madisonas ir Johnas Jay, siekdami skatinti naujos Konstitucijos ratifikavimą, gina JAV Konstitucijos rengėjų sprendimą atmesti bet kokias teises.

„Federalist 84“ Hamiltonas pastebi, kad teisės aktas, kaip sandoris tarp žmonių ir atskiro valdovo, yra nesvarbus respublikoje, kurioje patys žmonės yra kolektyvinis suverenas.

Jau keletą kartų buvo tikrai pažymėta, kad teisės aktai yra kilę, karalių ir jų pavaldinių nuostatos, lengvatų sutrumpinimas privilegijų naudai, teisių išlygos, kurios nebuvo perduotos kunigaikščiui. <...> Taigi akivaizdu, kad pagal savo primityvią reikšmę jie [t.y. teisių vekseliai] netaikomi konstitucijoms, kurios išpažįstamai remiasi žmonių galia ir kurias vykdo jų tiesioginiai atstovai ir tarnai. Čia, griežtai laikydamiesi, žmonės nieko neatsisako ir, išsaugodami viską, jiems nereikia ypatingų išlygų.

Hamiltonas taip pat teigia, kad kai kurių teisių įtraukimas į Konstituciją gali netyčia pakenkti kitoms teisėms, kurios, kaip manoma, yra neapsaugotos, nes jos nebuvo paminėtos:

Einu toliau ir tvirtinu, kad teisės aktai ta prasme ir apimtimi, kuria jie ginami, siūlomoje konstitucijoje yra ne tik nereikalingi, bet netgi pavojingi. Juose būtų numatytos įvairios nesuteiktų įgaliojimų išimtys ir dėl šios priežasties būtų suteiktas spalvotas pretekstas reikalauti daugiau nei buvo suteikta.

Hamiltonas, „New York Post“ įkūrėjas, nesutiko, kad norint išsaugoti spaudos laisvę reikia teisės akto:

Kas reiškia pareiškimą, kad „spaudos laisvė bus neliečiamai išsaugota“? Kas yra spaudos laisvė? Kas gali suteikti jam apibrėžimą, kuris nepaliktų didžiausios platumos vengimui? Manau, kad tai yra neįgyvendinama ir iš to darau išvadą, kad jos saugumas, kad ir kokios smulkios deklaracijos būtų įtrauktos į bet kokią jį gerbiančią konstituciją, turi visiškai priklausyti nuo visuomenės nuomonės ir nuo bendros žmonių bei vyriausybės dvasios.

Hamiltonas padarė išvadą, kad valdžia, kurią nustato federalinė konstitucija, o ne konkrečių teisių sąrašas, yra geriausia laisvės apsauga naujojoje šalyje:

Tiesa, po visų mūsų išgirstų deklaracijų yra ta, kad konstitucija visomis racionaliomis prasmėmis ir visais naudingais tikslais yra teisių sąvadas.

Jamesas Madisonas, „Konstitucijos tėvas“, pasidalijo daugumos Steigėjų skeptiškumu dėl teisių sąskaitų. Tačiau anti-federalistai, stipresnės federalinės vyriausybės priešininkai, buvo ypač įtakingi tokiose vergovinėse valstijose kaip Madisono Virdžinija, kur juos įkvėpė kai kurie jo kolegos vergai, tokie kaip Thomas Jefferson, George Mason ir Patrick Henry. Šie vyrai vargu ar buvo ACLU pirmtakai. Masonas ir Henris ypač prieštaravo federalinei konstitucijai, nes ji nepakankamai trukdė federalinei vyriausybei kištis į Pietų vergiją. Skirtingai nuo Džordžo Vašingtono, vienintelio vergų laikančio prezidento, kuris mirties metu išlaisvino savo vergus, ir stiprios federalinės vyriausybės šalininkas, Masonas ir Henris buvo veidmainiai, abstrakčiai pasmerkę vergiją, priešindamiesi bet kokiai vyriausybės galiai, galinčiai pažeisti jų despotiją asmeninė valdžia savo vergo „nuosavybei“.

Būdamas Konstitucinio suvažiavimo delegatas George'as Masonas, parašęs Virdžinijos teisės akto projektą, atsisakė pasirašyti galutinį produktą, prieštaravo federalinei konstitucijai dėl to, kad trūko teisės akto, ir dėl netinkamų vergovės apsaugos priemonių. Būdamas Virdžinijos ratifikavimo suvažiavimo delegatas, Masonas pasmerkė Konstituciją už tai, kad ji leido du dešimtmečius tęsti vergų prekybą (tai sumažino vergų, kuriuos Virdžinijos sodinukai pardavė vergų savininkams kitose valstijose, vertę) ir taip pat padarė per mažai, kad užtikrintų vergija nuo federalinio kišimosi - pavyzdžiui, hipotetinis federalinis vergovės mokestis, kuris priverstų emancipaciją:

Kad ir kaip vertinčiau visų valstybių sąjungą, aš neįsileisčiau Pietų valstybių į Sąjungą, nebent jos sutiktų nutraukti šią gėdingą prekybą, nes tai Sąjungai suteiktų silpnumo, o ne stiprybės. Ir nors šis liūdnai pagarsėjęs eismas ir toliau bus tęsiamas, mes neturime jokio saugumo dėl tokio turto, kurį jau turėjome. Konstitucijoje nėra nuostatos, kuri ją užtikrintų nes jie gali nustatyti tokį mokestį, kuris prilygs manijai [pabrėžimas]…. Tačiau jie neužtikrino mums jau turimų vergų nuosavybės. Taigi jie „padarė tai, ko neturėjo daryti, ir neatliko to, ką turėjo padaryti“.

Kitas anti-federalistinis Konstitucijos priešininkas Patrikas Henris bijojo, kad federalinės vyriausybės karinė galia gali būti panaudota vergijai nutraukti, o tai iš tikrųjų įvyko pilietinio karo metu, kai prezidentas Linkolnas pateisino Emancipacijos paskelbimą kaip karo priemonę. Kaip pažymėjo Thomas Hartmanas, pietų vergų savininkams, tokiems kaip Henris, pagrindinis antrosios pataisos tikslas buvo užkirsti kelią federalinei vyriausybei kištis į valstybės kovotojus, naudojamus represuoti vergus:

Ar Kongresas negali pasakyti, kad kiekvienas juodaodis turi kovoti? Ar nematėme truputį šio paskutinio karo? Mes nebuvome taip stipriai stumiami, kad emancipacija taptų bendra, tačiau buvo priimti susirinkimo aktai, kad kiekvienas vergas, kuris eis į armiją, turėtų būti laisvas.

Ironiška, bet dėl ​​vergų laikomos oligarchijos spaudimo Virdžinijos federaliniams atstovams mes skolingi Teisių įstatymą. Tiksliau tariant, kandidatuodamas į pirmąjį kongresą 1788 m., Jamesas Madisonas įveikė savo konkurentą Jamesą Monroe tik 336 balsais iš 2280. Ši beveik mirties patirtis privertė Madisoną padaryti klasikinį politinį šnipštą, bandydama kooptuoti savo oponentus, apimdama jų priežastis, pridėdama įstatymo projektą dėl Konstitucijos. Pensilvanijos senatorius Robertas Morrisas nusišypsojo, kad Madisonas „išsigando Virdžinijoje ir parašė knygą“ - pataisas, kurios tapo Teisių sąrašu.

Madisonas manė, kad valstijos yra didesnės grėsmės laisvei nei federalinė vyriausybė, tačiau jo siūlymas, kad bet koks federalinis teisės aktas valdytų valstijas ir federalinę vyriausybę, mirė Kongrese. (Remiantis šiandienine teismų doktrina, kai kurios, bet ne visos pirmosios 10 pataisos teisės buvo taikomos valstybėms nuo 14 -osios pataisos po pilietinio karo priėmimo). Iš 12 pataisų, parengtų Madisono ir išsiųstų valstijoms ratifikuoti Kongreso, tik 10 iš pradžių buvo ratifikuotos ir tapo šiandienos teisių sąrašu. 11 -asis, reglamentuojantis Kongreso atlyginimų didinimą, buvo ratifikuotas tik 1992 m. Kaip 27 -as pakeitimas, o 12 -asis, susijęs su Kongreso paskirstymu, nepavyko laimėti valstybės.

Pristatydamas Kongresui savo siūlomas pataisas, Madisonas pripažino, kad jo teisės aktai yra nenuosekli filosofinė ir teisinė netvarka:

Kai kuriais atvejais jie gina tas teises, kuriomis žmonės naudojasi rengdami ir rengdami Vyriausybės planą. Kitais atvejais jie nurodo tas teises, kurios pasilieka, kai įstatymų leidėjas atsisako tam tikrų įgaliojimų. Kitais atvejais jie nurodo teigiamas teises, kurios gali atsirasti dėl kompaktiškumo pobūdžio. Prisiekusiųjų teismas negali būti laikomas prigimtine teise, bet teise, kylančia iš socialinio susitarimo, reguliuojančio bendruomenės veiksmus, tačiau tokia pat būtina žmonių laisvei užtikrinti, kaip ir bet kuri iš anksčiau egzistavusių gamtos teisių. Kitais atvejais jie nustato dogmines Vyriausybės konstrukcijos nuostatas, skelbiančias, kad įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminės institucijos turi būti atskirtos ir atskirtos.

Madisono teisės aktai buvo paskubomis suplakti, bandant susitaikyti su buvusiais naujai ratifikuotos federalinės konstitucijos priešininkais. Tai buvo tipiškas atsitiktinai nusiteikusio politiko bandymas sugadinti žalą, bandant užkirsti kelią radikalesnei alternatyvai, priimant sušvelnintą pakaitalą. Madisonas būtų pasididžiavęs, kad būtų prisimenamas kaip „Konstitucijos Tėvas“. Tačiau jam būtų buvę baisu pasakyti, kad be jo teisių sąrašo JAV būtų tironija. Tai buvo antifederalistų retorika, kurią jis nenoromis norėjo nuraminti.

Istorija patvirtino skepticizmą dėl Hamiltono ir Madisono bei daugumos JAV Konstitucijos rengėjų ir ratifikatorių bendrų teisių sąskaitų. Vien tik popierinės teisių garantijos niekada nepakako laisvei užtikrinti, tuo metu, kai visuomenė panikuoja-pagalvokite apie pernelyg didelį Linkolno sustabdymą habeas corpus per pilietinį karą arba FDR karinį japonų-amerikiečių internavimą. O Amerikos kontrolės ir balanso sistema ne kartą, nors ir pavėluotai, siekė patikrinti valdžios disbalansą, kaip tai darė, kai Kongresas aštuntajame dešimtmetyje valdė „imperijos pirmininkavimą“.

Šiuolaikinėse diskusijose apie piliečių laisves ir vyriausybės priežiūrą absoliutiniai pilietiniai liberalai nuolat tvirtina, kad „įkūrėjai“ Teisių įstatymą laikė esminiu Amerikos laisvei. Tačiau paranojiška retorika apie mūsų tariamai tironišką vyriausybę yra artimesnė anti-federalistų, kurie smerkė JAV Konstituciją, retorikai, o ne Konstitucijos rengėjų, ratifikatorių ir rėmėjų mąstymui. Tikrieji steigėjai mažai galvojo apie abstrakčių teisių sąrašus, o tikėjo tikrinimu ir balansu bei atskaitomybe per rinkimus. Tikrų Steigėjų dvasioje turėtume diskutuoti, kokia Kongreso ir teisminės vykdomosios žvalgybos veiklos priežiūros sistema gali geriausiai suderinti asmens laisvę su nacionaliniu saugumu-ir mes turėtume palikti antivyriausybinę paranoją šiandieniniams anti-federalistams.

Michaelas Lindas

Michaelas Lindas yra daugiau nei dešimties literatūros, grožinės literatūros ir poezijos knygų autorius. Jis dažnai prisideda prie „The New York Times“, „Politico“, „The Financial Times“, „The National Interest“, „Foreign Policy“, „Salon“ ir „The International Economy“. Jis dėstė Harvarde ir Johns Hopkins ir buvo „The New Yorker“, „Harper's“, „The New Republic“ ir „The National Interest“ redaktorius ar personalo rašytojas.


Baltimorės miestas, Merilandas, inicijavo viešųjų darbų projektą, kurio metu buvo pakeisti keli upeliai, nutekėję į Baltimorės uostą. Miesto statybos lėmė, kad į upelius buvo nusėdę daug nuosėdų, kurios vėliau ištuštėjo į uostą netoli pelningos prieplaukos, priklausančios Johnui Barronui. Medžiaga nusėdo į vandenį netoli prieplaukos, sumažindama vandens gylį iki taško, kur laivams buvo beveik neįmanoma prie jo priartėti. Kadangi jis nebebuvo lengvai pasiekiamas laivams, verslo pelningumas smarkiai sumažėjo. Barronas padavė į teismą Baltimorės miestą dėl nuostolių, teigdamas, kad jam buvo atimta nuosavybė be tinkamo proceso, kurį jam suteikė penktoji pataisa. Pirmosios instancijos teismas Barronui priteisė 4500 USD kompensaciją, tačiau Merilando apeliacinis teismas panaikino sprendimą.

Vasario 8 ir 11 d. Aukščiausiasis Teismas išklausė argumentus šioje byloje ir priėmė sprendimą 1833 m. Vasario 16 d. [2] Jis nusprendė, kad Teisių bilis, pavyzdžiui, penktoji pataisa, garantuojanti teisingą kompensaciją už privačios nuosavybės paėmimą viešam naudojimui, apribojimai taikomi tik federalinei vyriausybei. Rašydamas vienbalsiam teismui, vyriausiasis teisėjas Johnas Marshallas teigė, kad pirmieji dešimt „pakeitimų neturi išraiškos, rodančios ketinimą juos taikyti valstijų vyriausybėms. Šis teismas negali jų taikyti“.

Norėdamas įrodyti, kad konstitucinės ribos valstybėms netaikomos, nebent tai būtų aiškiai nurodyta, Maršalas pasinaudojo I straipsnio 9 ir 10 skirsnių pavyzdžiu:

Pavyzdžiui, trečioji (9 skirsnio) sąlyga skelbia, kad „nepriimamas joks įsakymas ar ex post facto įstatymas“. Nė viena kalba negali būti bendresnė, tačiau demonstracija yra baigta, nes ji taikoma tik JAV vyriausybei. sekantis skyrius, kurio tikslas yra suvaržyti valstybės teisės aktus. skelbia, kad „jokia valstybė nepriima jokių įsakymų ar ex post facto įstatymų“. Ši devintojo skirsnio nuostata, kad ir kokia jos kalba būtų išsami, neturi jokių valstybės teisės aktų apribojimų.

Ši byla buvo ypač svarbi Amerikos vyriausybės požiūriu, nes joje teigiama, kad Teisių įstatymas neriboja valstijų vyriausybių. [3]

Sprendimo iš pradžių ignoravo didėjantis panaikinimo judėjimas, kai kurie iš jų teigė, kad Kongresas pagal Konstituciją gali konstituciškai panaikinti vergiją. Šis atvejis iš esmės nebuvo žinomas 1860 -aisiais per Kongreso diskusijas dėl keturioliktosios pataisos. Kongreso narys Johnas Binghamas turėjo garsiai perskaityti Senatui dalį Maršalo nuomonės. [4]


“Neįveikiamas tvirtovė ir#8221 iš Laisvės

Teisių įstatymas įtvirtino didėjančius principus, kurie labai bendrais atžvilgiais garantuoja pagrindines teises. Tačiau nuo pat pradžių iškilo realios tiesioginės bylos, kurios iškėlė sudėtingų klausimų, kaip ir net jei teisės bus taikomos. Kad popierinės teisės netaptų faktinėmis teisėmis, kažkas turėjo paaiškinti, ką konkrečiose situacijose reiškia Teisių bilo kalba. Kas būtų galutinis Konstitucijos taikymo arbitras?

Iš pradžių atsakymas buvo neaiškus. Thomasas Jeffersonas manė, kad federalinė teismų sistema turėtų turėti tokią galią Jamesas Madisonas sutiko, kad nepriklausomų teismų sistema būtų „neperžengiama laisvės atrama“. Tačiau Konstitucija to aiškiai nenurodė, ir šis klausimas bus išspręstas tik 1803 m. Tais metais pirmą kartą JAV Aukščiausiasis Teismas panaikino Kongreso aktą kaip antikonstitucinį byloje, pavadintoje Marbury prieš Madisoną. Nors šios bylos faktai buvo gana kasdieniški (ginčas dėl valstybės sekretoriaus atsisakymo paskirti keturis Senato paskirtus teisėjus), principas nustatė, kad Aukščiausiasis Teismas turi galią panaikinti Kongreso aktus pažeidė Konstituciją ir pasirodė esąs raktas į daugumos šiandien amerikiečių turimų teisių plėtrą ir apsaugą. Pasak vieno žinomo teisės mokslininko, nepriklausoma teismų sistema buvo išskirtinis Amerikos indėlis į konstitucionalizmą.


George'as Masonas ir teisių įstatymo ištakos

George'o Masono portretas („Gunston Hall“ sutikimas)

Vienas iš dokumentų, eksponuojamų „Rotundoje“ nacionaliniame archyve, yra „Bill of Rights“ - pirmosios 10 JAV konstitucijos pataisų. Tai primena mūsų, kaip amerikiečių, teisę.

Tačiau dokumentas, įkvėpęs „Bill of Rights“, ir jo pagrindinis autorius George'as Masonas yra mažiau žinomi.

Masono Virdžinijos teisių deklaracija, baigta 1776 m. Birželio mėn., Buvo mūsų tautos teisių įstatymo pagrindas.

Masonas buvo užaugintas turtingoje sodininkų šeimoje Virdžinijos šiaurinėje kaklo dalyje. Būdamas dvidešimties, Masonas tapo vienu turtingiausių kolonijos vyrų ir pradėjo sėkmingą verslininko, teisininko ir valstybės tarnautojo karjerą savo kolonijoje, o vėliau ir savo šalyje.

Ann Mason portretas („Gunston Hall“ sutikimas)

1750 m. Balandžio 4 d. Masonas vedė turtingos šeimos dukterį Ann Eilbeck iš Merilendo ir susilaukė devynių vaikų. Norėdami apgyvendinti savo didelę šeimą, Masonas pasamdė jauną anglų amatininką ir tarnautoją Williamą Bucklandą, kuris prižiūrėtų savo naujų plantacijų namų „Gunston Hall“ statybas.

Baigta 1758 m., Gunston Hall tapo antrąja Masono meile kartu su žmona.

Prieš rašydamas Virdžinijos teisių deklaraciją, Masonas 1758 m. Tapo Virdžinijos Burgesso namų nariu ir dirbo daugelyje komitetų, susijusių su regioniniais ir vietos klausimais. Nepaisant to, kad kolegos jį labai gerbė, Masonas beveik visą kadenciją nedalyvavo sesijose ir 1761 m.

Nors jis vėl netarnavo vyriausybėje iki 1775 m., Masonas liko Virdžinijos politikos centre. Paprastai Džordžo Vašingtono nurodymu jis parengė atsakymus į įvairius Didžiosios Britanijos mokesčių įstatymus 1760–1770 m., Kad Burgesso namai panaudotų ragindami kolonistus boikotuoti britų prekes ir protestuodami prieš šiuos veiksmus.

Visą gyvenimą Masonas vengė karjeros politikoje, norėdamas investuoti laiką į savo plantaciją ir šeimą. Ypač po Anos mirties 1773 m., Jis manė, kad jo, kaip tėvo, darbas yra svarbesnis už darbą su „nenaudingais Virdžinijos konvencijos nariais“.

Guntono salės nuotrauka be datos. (Nacionalinio archyvo identifikatorius 57355877)

Tačiau Masonas nenoromis sutiko dalyvauti Trečiosios Virdžinijos konvencijos 1775 m. Gegužės mėn. Kaip Farefakso apygardos atstovas, pakeisdamas savo kaimyną Džordžą Vašingtoną, kuris tapo naujai sukurtos kontinentinės armijos vyriausiuoju vadu.

Likus liepos ir rugpjūčio mėnesiams Ričmondo kongrese, pagrindinis Masono darbas buvo surinkti lėšų kariuomenei, apsaugančiai Virdžiniją Britanijos armijos invazijos atveju. Tarnuodamas suvažiavime Masonas buvo toks atsparus tarnybai vyriausybėje, kad bandė atsistatydinti, tačiau jam buvo atsisakyta. Liga privertė jį grįžti į Gunstono salę prieš suvažiavimo pabaigą.

Tik po poros metų viešosios Masono karjeros metu jis padarė svarbiausią indėlį į Amerikos respublikos įkūrimą.

Gegužės mėn., Būdamas Penktosios Virdžinijos konvencijos narys, Masonas buvo komiteto, kuriam pavesta parašyti naują Virdžinijos konstituciją ir teisių deklaraciją, dalis.

Masono teisių deklaracijos atidarymas buvo ne tik įtakingas Jeffersono įžangoje į Nepriklausomybės deklaraciją, bet ir tapo Teisių įstatymo pagrindu:

Virdžinijos teisių deklaracija. Holografinis rankraštis, 1776 m. Gegužės mėn. (Rankraščių skyrius, Kongreso biblioteka)

Teisių deklaraciją rengia gerų Virdžinijos žmonių atstovai. . . . Kad visi žmonės iš prigimties yra vienodai laisvi ir nepriklausomi ir turi tam tikrų prigimtinių teisių, kurių įžengę į visuomenės būseną jie jokiu būdu negali atimti ar atimti savo palikuonių, būtent, mėgautis gyvenimu ir laisve, turto įgijimo ir turėjimo, laimės ir saugumo siekimo ir gavimo priemonės.

Virdžinijos teisių deklaracija buvo pirmasis Šiaurės Amerikos vyriausybės konstitucinis patvirtinimas, kad piliečiai turi teises, kurių vyriausybė negali pažeisti ar atimti.

Masono tikėjimas žodžio, religijos ir susirinkimų laisvėmis tapo kertiniu akmeniu ne tik mūsų teisių sąrašuose, bet ir mūsų visuomenės suvokime, ką Amerikoje reiškia teisės.

Apsilankykite Nacionalinio archyvo teisių įstatymo svetainėje, kad sužinotumėte daugiau apie steigimo dokumento istoriją.

Teisių bilis, 1789 m. Rugsėjo 25 d. (Nacionalinio archyvo identifikatorius 14080)


Pirmasis pakeitimas garantuoja religijos laisvę

Pirmoji pataisa, viena iš simboliškesnių ir teismingesnių pakeitimų, garantuoja pagrindines teises, tokias kaip religijos, žodžio ir spaudos laisvė, ir teisę taikiai susirinkti bei pateikti peticijas vyriausybei. Pirmojo pakeitimo laisvo naudojimo sąlyga draudžia vyriausybei apriboti religinius įsitikinimus ir praktiką, nors buvo padaryta išimčių tais atvejais, kai ceremoninės praktikos kelia grėsmę asmens saugumui ar gerovei. Pirmosios pataisos steigimo sąlyga buvo aiškinama kaip raginanti atskirti bažnyčią ir valstybę.

Šis atskyrimas buvo pastebėtas naudojant įvairius teisinius precedentus ir JAV Aukščiausiojo Teismo aiškinimus apie atsiskyrimo doktriną & rdquo, kuriame teigiama, kad vyriausybės įstatymų tikslas negali būti padėti religijai. Šią doktriną dar labiau sustiprino trijų dalių citrinos testas, pavadintas 1971 m. Aukščiausiojo Teismo sprendimu Lemonas prieš Kurtzmaną. Citrinų testas reikalauja, kad įstatymai turėtų pasaulietinį tikslą, kad jų pagrindinis poveikis nebūtų nei pažangus, nei slopinantis religiją, ir kad jie neskatintų ir nesukeltų pernelyg didelio valdžios susipainiojimo su religija. & Rdquo


Ar teisių balas buvo taikomas vergams? - Istorija

Konstitucijos rengėjų sėkmės matas yra tai, kad 1791 m. Priėmus dešimt teisės aktų pakeitimų, originalus dokumentas buvo pakeistas tik 17 kartų.

Tik šeši iš tų pakeitimų buvo susiję su vyriausybės struktūra. Išskyrus draudimą ir jo atšaukimą, kitų pakeitimų esmė buvo apsaugoti ar išplėsti Konstitucijoje ir Teisių įstatyme jau garantuotas teises.

Bėgant metams buvo pateikta daug pasiūlymų pakeisti Konstituciją. Tai apima Konektikuto senatoriaus 1808 m. Pasiūlymą, kad tauta kasmet atsitiktine tvarka renkasi savo prezidentą iš pensiją baigiančių senatorių sąrašo iki 1923 m. Pasiūlymo dėl pakeitimo, kad būtų užtikrintos lygios moterų teisės.

Jei Konstitucija buvo retai keičiama, ji yra nemaža dalis, nes jos autoriai apsunkino klastojimą. Pakeitimai turi vykti vienu iš dviejų būdų. Pagal vieną, po kurios buvo atlikti visi iki šiol atlikti pakeitimai, du trečdaliai daugumos iš kiekvienų Kongreso rūmų balsuoja už jų pritarimą, o trys ketvirtadaliai valstijų įstatymų leidėjų prideda savo ratifikavimą. Antruoju keliu du trečdaliai valstybių gali balsuoti dėl konstitucinės konvencijos, kurios siūlomas pataisas turi ratifikuoti trys ketvirtadaliai valstijų įstatymų leidėjų.

Pirmosios dešimt pataisų buvo pridėtos 1791 m., O vėlesnės pataisos įvedė tokius plataus masto pakeitimus kaip vergovės nutraukimas, nacionalinių tinkamo proceso ir asmens teisių garantijų sukūrimas, moterų balsavimo suteikimas ir tiesioginis populiarus senatorių rinkimas.

1793 m. Aukščiausiasis Teismas supykdė valstybes, pripažinęs jurisdikciją byloje, kai asmuo padavė į teismą Gruzijos valstybę. Siekdami užtikrinti, kad tai nepasikartotų, 1798 m. Kongresas ir valstijos pridėjo 11 -ąją pataisą.

12 -ajame pakeitime, ratifikuotame 1804 m., Rinkėjai atskirai balsavo už prezidentą ir viceprezidentą. Iki tol daugiausiai rinkimų kolegijos balsų surinkęs kandidatas tapo prezidentu, o antrasis - viceprezidentu.

Vergija padarė keturis pakeitimus. 13 -oji pataisa, ratifikuota 1865 m., Panaikino vergiją. 14 -oji pataisa buvo priimta 1868 m., Siekiant apsaugoti buvusių vergų pilietines teises. Ji suteikė pilietybę visiems žmonėms, gimusiems JAV. Two years later, the 15th Amendment declared that the right to vote shall not be abridged on account of race or previous condition of servitude.

The 16th Amendment (1913) authorized an income tax, which the Supreme Court had declared unconstitutional in 1895.

The 17th Amendment required direct election of senators.

In 1919, the states approved the 18th Amendment , prohibiting the manufacture and sale of alcoholic beverages. In 1933, Congress proposed an amendment to repeal Prohibition. The 21st Amendment was ratified in just 286 days.

The 19th Amendment extended the vote to women.

The 20th Amendment reduced the time between the election of national officials and their assumption of office.

The 22nd Amendment , adopted in 1951, limited presidents to two terms.

The 23rd Amendment , enacted in 1961, allowed residents of the District of Columbia to vote in presidential elections.

The 24th Amendment , ratified in 1964, prohibited a poll tax in federal elections.

The 25th Amendment (1967) provided a system for selecting a new vice president after the death or resignation of a president. It also established a system to deal with the possibility that a president might become disabled.

The 26th Amendment , adopted in 1971, extended the vote to 18 year-olds.

The 27th Amendment , ratified in 1992, prevents Congress from giving itself an immediate pay increase. It says that a change in pay can only go into effect after the next congressional election.


Notes on the Amendments

Each Amendment to the Constitution came about for a reason — to overrule a Supreme Court decision, to force a societal change, or to revise the details of the Constitution. This page will give an overview of how each Amendment came to be.

The process for adopting an amendment is outlined elsewhere, as is the ratification history of each Amendment. A list of failed amendments is also available.

The Bill of Rights (Amendments 1 through 10)
As noted on the Constitutional Convention Topic Page, several delegates to the convention refused to sign the newly drafted constitution because it did not include a bill of rights. Bills of rights were typically parts of the constitutions of the several states of the day (and today), placed there to ensure that certain rights were recognized by the government. Most of the delegates did not feel such a bill was necessary, and other may have been on the fence but were weary from the months of negotiations.

The lack of a bill of rights was one of the main arguments that Anti-Federalists used to try to convince the public to reject the Constitution. But the need for change was all too evident, and it was not rejected. However, some of the states sent suggestions for amendments to the Constitution to add an enumeration of certain rights. The ratification messages of the states included many varying suggestions, which the very first Congress took under consideration in its very first session.

Representative James Madison, who was so instrumental in the creation of the Constitution in the first place, drafted a bill of rights. Though he originally opposed the idea, by the time he ran for a seat in the House, he used the creation of a bill as part of his campaign. He introduced the bill into the House, which debated it at length and approved 17 articles of amendment. The Senate took up the bill and reduced the number to 12, by combining some and rejecting others. The House accepted the Senate's changes, voting on September 24th and 25th, 1789 twelve articles of amendment were sent to the states for ratification.

The first two articles were not accepted by enough states, but the last ten were. We know them today as Amendments 1 through 10. The second article was eventually ratified as the 27th Amendment. The first ten amendments, collectively known as the Bill of Rights, were ratified on December 15, 1791 (811 days). A photographic image of the badly-faded original Bill is available on this site.

11th Amendment
The 11th Amendment came about as a direct result of the Supreme Court decision in Chisholm v Georgia (2 U.S. 419) in 1793 (see the Events Page for details). Congress felt that the Supreme Court had over stepped its bounds, and feared it would do so again unless prohibited by the Constitution. The Chisholm case was decided in 1793, just five years after the adoption of the Constitution. The Amendment was approved by Congress on March 4, 1794, and ratified on February 7, 1795 (340 days). The Amendment limits the jurisdiction of the federal courts to automatically hear cases brought against a state by the citizens of another state. Later interpretations have expanded this to include citizens of the state being sued, as well.

In Hollingsworth v Virginia (3 USC 378 [1798]), the passage and ratification of the 11th was challenged for two reasons. First because the President did not sign the amendment bill, and second because the amendment presented a situation where people had some legal relief before ratification that dried up after, creating an ex post facto situation. The Supreme Court rejected both challenges, setting some important precedent for future amendments.

12th Amendment
The Constitution was written before parties were a player in American politics. When John Adams was chosen for President in the 1796 election, the second-place candidate, Thomas Jefferson, became Vice President — but Adams was a Federalist and Jefferson was a Democratic-Republican. The two clashed several times during Adams's presidency, though Adams's conflicts with Hamilton, a Federalist, too, probably caused Adams more concern.

In the election of 1800, the flaws of the original system became more than apparent. Jefferson and Aaron Burr both got 73 votes in the Electoral College, forcing the House of Representatives to choose. The problem? Both Jefferson and Burr were candidates of the same party, with Burr chosen to be the Vice President some states preferred Burr, and neither was able to get the required majority until the stalemate was ultimately broken.

The result was the 12th Amendment, approved in Congress on December 9, 1803, and ratified on June 15, 1804 (189 days), in time for the new process to be in place for the 1804 election. With the 12th, Electors are directed to vote for a President and for a Vice President rather than for two choices for President.

13th Amendment
Slavery was an institution in America in the 18th and 19th centuries. The Southern states, with their agricultural economies, relied on the slavery system to ensure the cash crops (cotton, hemp, rice, indigo, and tobacco, primarily) were tended and cultivated. Slaves were not unknown in the North, but abolition in the North was completed by the 1830's. In 1808, the Congress prohibited the slave trade, not a year later than allowed in the Constitution. A series of compromises, laws, acts, and bills tried to keep the balance between the slave states and the non-slave states. For a more thorough history of slavery, see the Slavery Topic Page.

South Carolina voted to secede from the United States as a result of Abraham Lincoln's election to the Presidency. Lincoln had, over time, voiced strong objections to slavery, and his incoming administration was viewed as a threat to the right of the states to keep their institutions, particularly that of slavery, the business of the states. More states seceded, eleven in all, forming the Confederate States of America. The secession movement led to the Civil War. In the waning days of the war, which ran from 1861 to 1865, the Congress approved an amendment to abolish slavery in all of the United States. Once the CSA was defeated, approval of the 13th Amendment was quick in the Northern states. By the end of 1865, eight of the eleven Confederate states had also ratified it. Proposed on January 31, 1865, it was ratified on December 6, 1865 (309 days). Eventually, all of the CSA states except Mississippi ratified the 13th after the war Mississippi ratified the amendment in 1995.

14th Amendment
The ratification of the 13th Amendment was a major victory for the North, and it was hoped that with the Emancipation Proclamation and the 13th Amendment, the effects of slavery in the United States would quickly diminish. The original plan to readmit states after acceptance of the 13th was supported by President Andrew Johnson, but the Radical Republicans, as they became known, wanted more than just a return to normalcy. They wanted to keep the power they had attained during the war years. The South did not make it easy for Johnson, however, and the so-called Black Codes started to be passed in Southern states. Congressional inquiries into the Black Codes found them to be a new way of controlling ex-slaves, fraught with violence and cruelty.

The ensuing Reconstruction Acts placed the former CSA states under military rule, and prohibited their congressmen's readmittance to Congress until after several steps had been taken, including the approval of the 14th Amendment. The 14th was designed to ensure that all former slaves were granted automatic United States citizenship, and that they would have all the rights and privileges as any other citizen. The amendment passed Congress on June 13, 1866, and was ratified on July 9, 1868 (757 days).

15th Amendment
The last of the Reconstruction Amendments, the 15th Amendment was designed to close the last loophole in the establishment of civil rights for newly-freed black slaves. It ensured that a person's race, color, or prior history as a slave could not be used to bar that person from voting. Though a noble idea, it had little practical effect for quite some time, as the Southern states found myriad ways to intimidate blacks to keep them from voting. The Congress passed the amendment on February 26, 1869, and it was ratified on February 3, 1870 (342 days).

Though ratification of the 15th Amendment was not a requirement for readmittance of the Confederate states to the Congress, one of the provisions of the Reconstruction Acts required that the states include a provision in their new constitutions that included a near-copy of the text of the 15th. All of the CSA states except Tennessee, which was immune from the Reconstruction Acts, eventually ratified the 15th Amendment.

16th Amendment
In 1895, in the Supreme Court case of Pollock v Farmer's Loan and Trust (157 U.S. 429), the Court disallowed a federal tax on income from real property. The tax was designed to be an indirect tax, which would mean that states need not contribute portions of a whole relative to its census figures. The Court, however, ruled that the tax was a direct tax and subject to apportionment. This was the last in a series of conflicting court decisions dating back to the Civil War. Between 1895 and 1909, when the amendment was passed by Congress, the Court began to back down on its position, as it became clear not only to accountants but to everyone that the solvency of the nation was in jeopardy. In a series of cases, the definition of "direct tax" was modified, bent, twisted, and coaxed to allow more taxation efforts that approached an income tax.

Finally, with the ratification of the 16th Amendment, any doubt was removed. The text of the Amendment makes it clear that though the categories of direct and indirect taxation still exist, any determination that income tax is a direct tax will be irrelevant, because taxes on incomes, from salary or from real estate, are explicitly to be treated as indirect. The Congress passed the Amendment on July 12, 1909, and it was ratified on February 3, 1913 (1,302 days).

17th Amendment
One of the most common critiques of the Framers is that the government that they created was, in many ways, undemocratic. There is little doubt of this, and it is so by design. The Electoral College, by which we choose our President, is one example. The appointment of judges is another. And the selection of Senators not by the people but by the state legislatures, is yet another. The Senatorial selection system eventually became fraught with problems, with consecutive state legislatures sending different Senators to Congress, forcing the Senate to work out who was the qualified candidate, or with the selection system being corrupted by bribery and corruption. In several states, the selection of Senators was left up to the people in referenda, where the legislature approved the people's choice and sent him or her to the Senate. Articles written by early 20th-century muckrakers also provided grist for the popular-election mill.

The 17th Amendment did away with all the ambiguity with a simple premise — the Senators would be chosen by the people, just as Representatives are. Of course, since the candidates now had to cater to hundreds of thousands, or millions, of people instead of just a few hundred, other issues, such as campaign finances, were introduced. The 17th is not a panacea, but it brings government closer to the people. The Amendment was passed by Congress on May 13, 1912, and was ratified on April 8, 1913 (330 days).

18th Amendment
Consumption of alcohol was discouraged by law in many of the states over the first century of the United States under the Constitution. By 1855, 13 of the 31 states had temperance, or alcohol prohibition, laws. The Civil War distracted the public from the temperance movement, but the proliferation of saloons after the Civil War, and the trappings of the saloons (like gambling, prostitution, and public drunkenness) led to the so-called "Women's War" in 1873. Over time, the movement became more organized and the Anti-Saloon League was established in 1893. The ASL's goal was national prohibition, and it set up an office in Washington to that end — it even established its own publishing house in Westerville, Ohio.

The ASL polled candidates on their stand on the temperance question, endorsing candidates with a pro-temperance stance. In the election of 1915, ASL-sponsored candidates swept the elections for Congress, and on December 18, 1917, Congress passed the 18th Amendment. It quickly was adopted by the states, being ratified in just over a year, on January 16, 1919 (394 days).

19th Amendment
Though the Constitution originally made no mention of a woman's right to vote, it was implied by society — women simply did not have the right. The 14th Amendment actually made things worse, by codifying the suffrage right to men only, when its Second Clause punished the denial of suffrage to men (though this still did not officially deny women the right). As early as 1848, groups met to discuss how to further women's rights, and the franchise, it was decided, was the best place to start. But America was not ready, and the suffragists, as they were called, were branded as immoral.

Famous women's rights leaders Susan B. Anthony and Elizabeth Cady Stanton tried to make a stand after the Civil War, to have the language of the 14th Amendment include women, though the issue was thought too volatile by most, and passage of the amendment was thought to be in grave jeopardy if such a provision were included. Anthony later used the 15th Amendment as rationale for voting in a New York election, and though she was tried and fined for voting, the ordeal proved an impetus for the eventual guarantee of voting rights for women. By 1918, about half the states had granted women full or partial voting rights the stature gained by women involved in the temperance movement also helped push the suffragist movement along. The support of women to the war effort convinced many more, even President Woodrow Wilson, who had been staunchly opposed to a federal suffrage amendment. On June 4, 1919, the 19th Amendment was passed by Congress, and it was ratified on August 18, 1920 (441 days).

20th Amendment
The term "Lame Duck" originates in the mid 1700's. It is applied to an elected official who has not been reelected, but still holds office. For example, in the United States today, the President is elected in November, and inaugurated in January of the following year — the time in between if the President was not reelected, is the lame duck period. Early in the political history of the nation, the period between the election and swearing-in of elected officials was a small issue. With slow methods of transportation and the nature of the politician in the 18th century, the lame duck period was almost a necessity. In fact, once the November election was established, it was more than a year before newly elected congressmen met in December.

But from the start, the lame duck period was a problem, most famously illustrated in the Marbury v Madison case, where lame-duck appointments by out-going President John Adams set the stage for a landmark Supreme Court decision with his series of late-night, last-minute appointments. The 20th Amendment cleared up this problem to a degree, by shortening the lame duck period. The Congress is sworn in on January 3 following the election, and the President is sworn in on January 20, rather than the March 4th prescribed in the 12th Amendment. The Amendment also closes a gap in Presidential power by specifying what will happen if a President-elect dies before he is sworn in. The 20th Amendment was passed by Congress on March 2, 1932, and was ratified by the states on January 23, 1933 (327 days).

The 20th reached some notoriety during the impeachment proceedings of President Bill Clinton in 1998 the final House vote was taken after the 1998 elections, and the Senate was not scheduled to hear the case until after the swearing-in of the next Congress in 1999. Arguments that the 20th conceptually required a revote by the new House were fruitless, however.

21st Amendment
It would be a disservice to say that the 18th Amendment was completely ineffective. It would also be a disservice to say that the 18th Amendment caused the lawlessness embodied by people like Al Capone. The 18th Amendment did reduce alcohol consumption in the United States, and it did not cause organized crime. In the Prohibition era, alcohol consumption (measured in gallons of ethanol consumed) dropped to an average of less than a gallon per person per year, down from two and a half gallons in 1915. And organized crime existed before Prohibition, and existed after it, too.

That having been said, the Prohibition era did have a certain sense of lawlessness the very fact that consumption was not eliminated is testimony to that and the fact that organized crime manufactured and distributed the bulk of the illicit alcohol of the 1920's and early 1930's is evidence that gangsters were aided by Prohibition. Enforcement was spotty, with stills and speakeasies popping up in every population center. Over-zealous police and federal agents violated civil rights when searching for and destroying the paraphernalia of alcohol. While most Americans respected the law, were in favor of the law, the shine of "dry" began to wear off, especially as the Great Depression set in.

A movement began to form to repeal the 18th Amendment. Prohibition of alcohol was seen as an affront to personal liberty, pushed on the nation by religious moralists. Alcohol was also seen as a source of revenue for the local and national governments. The effort to elect "wet" legislators was as grand as that to elect "dry" ones almost two decades earlier. The Congress passed the amendment on February 20, 1933 (288 days). It mandated, for the first time, that conventions of the states were to vote on the amendment, rather than the legislatures, feeling that conventions would be more apt to vote to ratify - and they did, quickly — the ratification process was complete on December 5, 1933. The 21st Amendment repealed the 18th, the first time an amendment had been repealed by another.

22nd Amendment
Since the presidency of George Washington, only one thing could be said to be totally consistent — that no President had the job for more than two full terms. Washington had been asked to run for a third term in 1796, but he made it quite clear that he had no intention of doing so that an orderly transition of power was needed to set the Constitution in stone. And so it was for almost 150 years.

Franklin Delano Roosevelt was first elected President in 1932, and re-elected in 1936. When it came time for the Democrats to nominate a candidate for the Presidency in 1940, two things had happened. First, the Republicans had made great gains in Congress in the 1938 elections. And Hitler happened. Europe was in the throes of a great war, with trouble in the Pacific, too. A change away from Roosevelt, who had led the nation through the Great Depression, did not seem wise. He was nominated for an unprecedented third term, and won. It was not a landslide victory, however, and it is debatable that FDR would have had a third term had it not been for the war. When 1944 rolled around, changing leaders in the middle of World War II, which the United States was now fully engaged in, also seemed unwise, and FDR ran for and was elected to, a fourth term.

His life was nearly over, however, and his Vice President, Harry Truman, became President upon FDR's death less than 100 days after his inauguration. Though FDR's leadership was seen by many as a key reason that the U.S. came out of WWII victorious, the Congress was determined, once the war ended, to ensure that Washington's self-imposed two-term limit become the law of the land. Specifically excepting Truman from its provisions, the 22nd Amendment passed Congress on March 21, 1947. After Truman won a second term in 1948, it was ratified on February 27, 1951 (1,439 days). Truman could have run for a third term, but bowed out early before campaigning began.

23rd Amendment
The District of Columbia has been a unique city since its founding in 1800 as the seat of the new government. When first established, it was a town of 5000, and it was assumed that it would be the center of government, and not a population center. But by 1900, over a quarter of a million people lived within its bounds. Since it is a federal district, however, and not a state, the inhabitants not only had no real local government, they had no vote in the federal government either. By 1960, when 760,000 people lived in Washington, D.C., it seemed odd that people from a dozen states, with lower populations, had more voting rights than residents of the District. As citizens, they were required to pay taxes and to serve in the military, but a vote in the Presidential election was available only to the states.

It is important to note that the 23rd Amendment does not make Washington, D.C., a state it just confers upon its citizens the number of electors that it would have if it were a state. It also did not provide full representation in Congress for the District. The Congress passed the amendment on June 17, 1960 the amendment was ratified on March 29, 1961 (285 days).

24th Amendment
One of the last legal vestiges of segregation was the effort to keep the black population from participating in the vote. With most methods for keeping the black vote to a minimum declared unconstitutional, several Southern states found an answer — the poll tax. The poll tax has a long history, and was often used in Europe to raise funds. With a poll tax, in order to vote, a certain tax must be paid. The tax is the same for all, which allowed the generally more affluent white population access to the polls with a minimum of pain, while the generally poorer black population would have trouble justifying trading food on the table for a vote in the ballot box. Worse, different kinds of poll taxes were implemented, some accumulating even if no attempt was made to vote, meaning increasingly higher back-taxes to be paid to gain the vote.

In 1939, Congress began to try to get rid of the poll tax, but history was not behind them. After all, in colonial times and when the Constitution first came into effect, land ownership was often a requirement for suffrage. Though only five states still had a poll tax by the time the amendment passed Congress, Supreme Court rulings made it doubtful that mere legislation would eliminate the tax altogether. Proposed by Congress on August 27, 1962, the 24th Amendment was ratified within a year and a half, on January 23, 1964 (514 days).

25th Amendment
When Dwight Eisenhower was president, he suffered from several medical issues that created a power vacuum. Eisenhower and his Vice President Richard Nixon entered into an agreement that allowed Nixon to become Acting President while Eisenhower was incapacitated. The agreement was between the two men and did not have constitutional authority, but it set a precedent that was followed by the following presidents, John Kennedy and Lyndon Johnson.

Nothing prepared anyone, however, for the national tragedy of the Kennedy assassination. The 1963 assassination shocked the nation in more ways than the obvious. The advancement of medical technology had many hoping that the President could have been saved after being shot. That was not the case, but if he had been, Kennedy could have been in a coma for an extended period of time, perhaps never able to fully function again. The Eisenhower-Nixon agreement set some things in motion, but was extra-constitutional. The Vice President would be the President, but would not be able to fulfill his duties. The resulting power vacuum would cause a constitutional crisis — who has the power of the Presidency?

Less than two years after Kennedy's death, on July 6, 1965, the Congress passed the 25th Amendment, where the line of succession was not only clarified, but what was to be done in the case of presidential disability was addressed. The selection of a Vice President for an empty Vice Presidential seat was also provided for. The states ratified the amendment on February 10, 1967 (584 days). The second clause, dealing with the filling of a vacancy in the Vice Presidency, was used less than six years later when Gerald Ford assumed the Vice Presidency upon the resignation of Spiro Agnew.

26th Amendment
The United States was in the throes of the Vietnam War and protests were underway throughout the nation. Draftees into the armed services were any male over the age of 18. There was a seeming dichotomy, however: these young men were allowed, even forced, to fight and die for their country, but they were unable to vote. The 14th Amendment only guaranteed the vote, in a roundabout way, to those over twenty-one.

The Congress attempted to right this wrong in 1970 by passing an extension to the 1965 Voting Rights Act (which itself is enforcement legislation based on prior suffrage amendments) that gave the vote to all persons 18 or older, in all elections, on all levels. Oregon objected to the 18-year-old limit, as well as other provisions of the 1970 Act (it also objected to a prohibition on literacy tests for the franchise). In Oregon v Mitchell (400 U.S. 112), a sharply divided Supreme Court ruled that the Congress had the power to lower the voting age to 18 for national elections, but not for state and local elections. The case was decided on December 1, 1970. Within months, on March 23, 1971, the Congress passed the text of the 26th Amendment, specifically setting a national voting age, in both state and national elections, to 18. In just 100 days, on July 1, 1971, the amendment was ratified.

Close Up, an organization dedicated to involving youth in government, has produced a PDF pamphlet on the 26th Amendment and history. You can find the pamphlet on their web site.

27th Amendment
The 27th Amendment was originally proposed on September 25, 1789, as an article in the original Bill of Rights. It did not pass the required number of states with the articles we now know as the first ten amendments. It sat, unratified and with no expiration date, in constitutional limbo, for more than 80 years when Ohio ratified it to protest a congressional pay hike no other states followed Ohio's lead, however. Again it languished, for more than 100 years.

In 1978, Wyoming ratified the amendment, but there was again, no follow-up by the remaining states. Then, in the early 1980's, Gregory Watson, an aide to a Texas legislator, took up the proposed amendment's cause. From 1983 to 1992, the requisite number of states ratified the amendment, and it was declared ratified on May 7, 1992 (74,003 days).

Web site designed and maintained by Steve Mount.
© 1995-2010 by Craig Walenta. All rights reserved.
Contact the Webmaster.
Site Bibliography.
How to cite this site.
Please review our privacy policy.
Last Modified: 8 Sep 2010
Valid HTML 4.0


Did the Bill of Rights apply to slaves? - History

On March 6, 1857, in a small room in the Capitol basement, the Supreme Court ruled that Congress had no power to prohibit slavery in the territories.

In 1846, a Missouri slave, Dred Scott, sued for his freedom. Scott argued that while he had been the slave of an army surgeon, he had lived for four years in Illinois, a free state, and Wisconsin, a free territory, and that his residence on free soil had erased his slave status. In 1850 a Missouri court gave Scott his freedom, but two years later, the Missouri Supreme Court reversed this decision and returned Scott to slavery. Scott then appealed to the federal courts.

For five years, the case proceeded through the federal courts. For more than a year, the Court withheld its decision. Many thought that the Court delayed its ruling to ensure a Democratic victory in the 1856 elections. Then, in March 1857, Chief Justice Roger B. Taney announced the Court's decision. By a 7-2 margin, the Court ruled that Dred Scott had no right to sue in federal court, that the Missouri Compromise was unconstitutional, and that Congress had no right to exclude slavery from the territories.

All nine justices rendered separate opinions, but Chief Justice Taney delivered the opinion that expressed the position of the Court's majority. His opinion represented a judicial defense of the most extreme proslavery position.

The chief justice made two sweeping rulings. The first was that Dred Scott had no right to sue in federal court because neither slaves nor free blacks were citizens of the United States. At the time the Constitution was adopted, the chief justice wrote, blacks had been "regarded as beings of an inferior order" with "no rights which the white man was bound to respect."

Second, Taney declared that Congress had no right to exclude slavery from the federal territories since any law excluding slavery property from the territories was a violation of the Fifth Amendment prohibition against the seizure of property without due process of law. For the first time since Marbury v. Madison in 1803, the Court declared an act of Congress unconstitutional.

Newspaper headlines summarized the Court's rulings:

In a single decision, the Court sought to resolve all the major constitutional questions raised by slavery. It declared that the Declaration of Independence and the Bill of Rights were not intended to apply to black Americans. It stated that the Republican Party platform--barring slavery from the western territories--was unconstitutional. And it ruled that Stephen Douglas's doctrine of "popular sovereignty"--which stated that territorial governments had the power to prohibit slavery--was also unconstitutional.

Republicans reacted with scorn. The decision, said the New York Tribune, carried as much moral weight as "the judgment of a majority of those congregated in any Washington barroom." Many Republicans--including an Illinois politician named Abraham Lincoln--regarded the decision as part of a slave power conspiracy to legalize slavery throughout the United States.

The Dred Scott decision was a major political miscalculation. In its ruling, the Supreme Court sought to solve the slavery controversy once and for all. Instead the Court intensified sectional strife, undercut possible compromise solutions to the divisive issue of the expansion of slavery, and weakened the moral authority of the judiciary.


Žiūrėti video įrašą: 찰스 1세를 처형한 크롬웰의 폭주! 잉글랜드, 왕 없는 공화국이 되다 (Birželis 2022).


Komentarai:

 1. Marsten

  I am sure, sorry, but you could not give a little more information.

 2. Zuluzragore

  Which excellent topic

 3. Fahesh

  Tai yra įdomu. Tell to me, please - where to me to learn more about it?Parašykite pranešimą